سیستم کنفرانس

لیست قیمت سیستم کنفرانس

ویدئو کنفرانس سیسکو CP-DX80-K9 Cisco Video Conference
قیمت فروش

40,000,000 ریال

40,000,000 ریال

ویدئو کنفرانس سیسکو CP-DX70-W-K9 Cisco Video Conference
قیمت فروش

32,000,000 ریال

32,000,000 ریال

تلفن کنفرانس بیسیم وی تیچ ErisStation VCS704 Vteach Conference Phones
قیمت فروش

24,300,000 ریال

24,300,000 ریال

ویدئو کنفرانس آوایا H175 Avaya Video Conference
قیمت فروش

31,000,000 ریال

31,000,000 ریال

تلفن کنفرانس آوایا B149 Avaya Conference Phone
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

تلفن کنفرانس آوایا B159 Avaya Conference Phone
قیمت فروش

13,000,000 ریال

13,000,000 ریال

تلفن کنفرانس بیسیم آوایا B169 Avaya Wireless Conference Phone
قیمت فروش

14,000,000 ریال

14,000,000 ریال

سیستم کنفرانس پلی کام RealPresence Group 500 Polycom RealPresence Group 500 Conferencing System
قیمت فروش

350,000,000 ریال

350,000,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mid2-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

16,980,000 ریال

16,980,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mid HC-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

25,470,000 ریال

25,470,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mid2 EX-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

29,120,000 ریال

29,120,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mini2-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

16,980,000 ریال

16,980,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mini2 Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

15,440,000 ریال

15,440,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mid2 EX Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

26,480,000 ریال

26,480,000 ریال

سیستم کنفرانس پلی کام RealPresence Group 310 Polycom RealPresence Group 310 Conferencing System
قیمت فروش

310,000,000 ریال

310,000,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mid EX-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

23,030,000 ریال

23,030,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mini Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

12,120,000 ریال

12,120,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mid Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

14,350,000 ریال

14,350,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mid EX Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

20,940,000 ریال

20,940,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mid2 Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

19,850,000 ریال

19,850,000 ریال

تلفن کنفرانس میت ایزی Mid HC Meeteasy Conference Phone
قیمت فروش

23,160,000 ریال

23,160,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mini-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

13,420,000 ریال

13,420,000 ریال

تلفن کنفرانس بلوتوث میت ایزی Mid-B Meeteasy Bluetooth Conference Phone
قیمت فروش

15,780,000 ریال

15,780,000 ریال

ویدئو کنفرانس یالینک VC400 Yealink Video Conference
قیمت فروش

616,000,000 ریال

616,000,000 ریال

سیستم کنفرانس پاناسونیک KX-VC1300 Panasonic System Conference
قیمت فروش

85,500,000 ریال

85,500,000 ریال

یونیت ویدئو کنفرانس پاناسونیک KX-VC1600 Panasonic Video Conference Unit
قیمت فروش

185,000,000 ریال

185,000,000 ریال

ویدئو کنفرانس گرند استریم GVC3200 Grandstream Video Conference
قیمت فروش

255,550,000 ریال

255,550,000 ریال