آی تی بازار

آی سی

مقایسه قیمت آی سی در 20 برند

آی سی اینفیننئون IRF7319TRPB
25,000تومان
1 فروشگاه
آی سی دیودز AZ1117H-2.5
15,000تومان
1 فروشگاه
آی سی توشیبا 74HC257
10,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX809
60,000تومان
1 فروشگاه
236آی سی