آی تی بازار

ترانزیستور

مقایسه قیمت ترانزیستور در انواع برند های موجود

شما در حال مشاهده کالاهای گروه ترانزیستور هستید. جهت مقایسه قیمت ترانزیستور در انواع برند موجود در بازار ، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ترانزیستور BC184
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور A495
1,850تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BF31C
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC268A
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور D588
15,500تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC140
4,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور 2N2243A
4,400تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC548B
1,850تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC206
2,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BFR38
3,500تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC308A
1,780تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور D612
3,500تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC147
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC517
1,100تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BD175
1,050تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC212A
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور 2SB56
1,650تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BFY50
1,800تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC317B
1,850تومان
1 فروشگاه
ترانزیستور BC172A
3,300تومان
1 فروشگاه
91ترانزیستور