خرید سرور اچ پی لیست قیمت قطعات سرور اچ پی اورجینال اینترپرایس سرور سوپرمایکرو

 

قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

خرید server hp قیمت سرور اچ پی لیست قیمت سرور قیمت سی پی یو سرور رم  سرور اچ پی اینترپرایس 

سرور

لیست قیمت سرور

سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2600 719064-B21 HP Server
قیمت فروش

134,000,000 ریال

79,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G7 SFF 583914-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

65,000,000 ریال

19,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

125,000,000 ریال

20,855,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 G8 E-1220 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

65,000,000 ریال

26,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

128,000,000 ریال

67,803,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2609v3 752686-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

68,000,000 ریال

11,500,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 v2 E3-1220v2 822448-425 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

70,000,000 ریال

21,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML350 G9 E5-2620v3 765820-001 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

92,000,000 ریال

81,000,000 ریال

سرور اچ پی DL180 G9 E5-2600 754525-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

120,000,000 ریال

54,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 HP Server
قیمت فروش

76,000,000 ریال

67,500,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2609v3 766342-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

91,000,000 ریال

46,050,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

280,000,000 ریال

144,900,000 ریال

سرور اچ پی DL160 G9 E5-2603V3 783361-425 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

92,000,000 ریال

50,900,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML350P G9 E5-2620v3 765820-001 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

85,000,000 ریال

60,580,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML310 G8 E3-1220 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

87,000,000 ریال

22,500,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

205,000,000 ریال

82,450,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G9 E5-2620v3 K8P42A Server HP ProLiant
قیمت فروش

110,000,000 ریال

7,510,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML150 G9 E5-2600 767062-B21 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

125,000,000 ریال

64,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 HP Tower Server ProLiant
قیمت فروش

130,000,000 ریال

33,700,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 6300 Server HP ProLiant
قیمت فروش

71,000,000 ریال

69,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML310e G8 E3-1220 722445-B21 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

43,000,000 ریال

25,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2690v3 803861-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

330,000,000 ریال

202,730,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G8 E5-2640 Server Hp
قیمت فروش

160,000,000 ریال

13,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380P G8 E5-2620 HP Rackmount Server
قیمت فروش

102,200,000 ریال

83,900,000 ریال

سرور اچ پی Used ProLiant DL380 G7 E5640 HP Rackmount Server
قیمت فروش

42,000,000 ریال

27,900,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380P G8 8 LFF 665553-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

70,000,000 ریال

41,100,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G7 E5-620 Server HP ProLiant
قیمت فروش

82,000,000 ریال

5,350,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843556-425 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

158,600,000 ریال

70,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی ProLiant DL380 G7 X5670 HP ProLiant DL380 G7 X5670 605878-005 Rackmount Server
قیمت فروش

52,000,000 ریال

6,900,000 ریال

سرور اچ پی ProLiant DL360 G7 5600 Series HP Server
قیمت فروش

48,000,000 ریال

19,000,000 ریال

سرور اچ پی DL360 G8 E5-2400v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

68,000,000 ریال

40,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380e G8 669255-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

70,000,000 ریال

59,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2620v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

910,000,000 ریال

74,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 843557-425 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

380,000,000 ریال

82,500,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2650 642106-001 Server HP ProLiant
قیمت فروش

192,000,000 ریال

99,950,000 ریال

سرور اچ پی DL380e G8 E5-2400v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

71,000,000 ریال

69,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2620v2 733646-425 Server HP ProLiant
قیمت فروش

94,900,000 ریال

62,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2650v2 704558-XX1 Server HP ProLiant
قیمت فروش

130,000,000 ریال

52,800,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2609v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

72,576,000 ریال

12,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 Server HP ProLiant
قیمت فروش

285,000,000 ریال

72,900,000 ریال

قیمت آل این وان و لپ تاپ دست دوم

قیمت سوییچ سیسکو و یو پی اس فاراتل قیمت سرور اچ پی