گیرنده دیجیتال DVB-TV

لیست قیمت گیرنده دیجیتال DVB-TV

گیرنده دیجیتال موبایل پروویژن Pad TV PV500 Digital Mobile Receiver Provision
قیمت فروش

500,000 ریال

500,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا Pad TV PT115 Digital Mobile Receiver Mygica PT115
قیمت فروش

900,000 ریال

650,000 ریال

گیرنده دیجیتال کامپیوتر مای جیکا T119 Mygica Mini USB DVB-T
قیمت فروش

1,450,000 ریال

750,000 ریال

گیرنده دیجیتال فراسو FDR-224T2  Farassoo FDR-224T2 DVB-TV
قیمت فروش

2,050,000 ریال

1,450,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون فراسو FDR-218 DVBT Digital Tv Receiver Farassoo FDR-218 DVBT
قیمت فروش

2,050,000 ریال

2,050,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون فراسو FDR-211 DVB-T Farassoo FDR-11
قیمت فروش

2,000,000 ریال

1,800,000 ریال

گیرنده دیجیتال فراسو FDR-222 Farassoo FDR-222 DVB-TV
قیمت فروش

2,000,000 ریال

1,450,000 ریال

گیرنده دیجیتال کامپیوتر ایکس ویژن PC DVB 3100 Digital PC  Receiver Xvision DVB 3100
قیمت فروش

1,550,000 ریال

900,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون مارشال ME-892 Digital TV Receiver Marshal ME-892
قیمت فروش

1,280,000 ریال

850,000 ریال

گیرنده دیجیتال مارشال Marshal ME-884B
قیمت فروش

1,285,000 ریال

1,285,000 ریال

گیرنده دیجیتال تلویزیون نکست 8908 DVB-T Next
قیمت فروش

600,000 ریال

600,000 ریال

گیرنده دیجیتال مکسیدر MX-2 2062 Maxeeder MX-2 2062 DVB-TV
قیمت فروش

1,100,000 ریال

1,100,000 ریال

گیرنده دیجیتال یو اس بی XP-DT1300 Stick USB Dongle
قیمت فروش

495,000 ریال

495,000 ریال

گیرنده دیجیتال مارشال ME-895 Marshal ME-895 DVB-TV
قیمت فروش

1,250,000 ریال

1,150,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا WITV Digital Mobile Receiver Mygica
قیمت فروش

3,500,000 ریال

3,500,000 ریال

گیرنده دیجیتال موبایل مای جیکا PT360 Digital Mobile Receiver Mygica
قیمت فروش

1,200,000 ریال

1,200,000 ریال

گیرنده دیجیتال ایکس ویژن XDVB-220 Xvision Digital TV Receiver
قیمت فروش

1,450,000 ریال

910,000 ریال

گیرنده دیجیتال دنای STB944T2 Denay Digital TV Receiver
قیمت فروش

1,099,000 ریال

810,000 ریال

گیرنده دیجیتال ایکس ویژن XDVB-262 Xvision Digital TV Receiver
قیمت فروش

1,100,000 ریال

910,000 ریال