قیمت مینی پی سی هاترون و ای دیتا

مینی پی سی - تین کلاینت

لیست قیمت مینی پی سی - تین کلاینت

تین کلاینت دیتاشین D2700 Datasheen Thin Client
قیمت فروش

5,030,000 ریال

4,600,000 ریال

مینی پی سی گیادا F202 Mini PC Giada
قیمت فروش

11,200,000 ریال

11,100,000 ریال

مینی پی سی ایسوس Tci H81T R2.0 Asus Mini PC
قیمت فروش

11,500,000 ریال

11,400,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5700 HST Mini PC
قیمت فروش

60,000,000 ریال

39,900,000 ریال

مینی پی سی الایت گروپ LIVA 32GB 95-000-KA5003 ECS Mini PC
قیمت فروش

11,000,000 ریال

5,200,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5i7RYH Mini PC Intel
قیمت فروش

50,000,000 ریال

43,300,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5PGYH Intel NUC Mini PC
قیمت فروش

23,000,000 ریال

14,700,000 ریال

مینی پی سی گیادا F105D-BQ200 Giada Mini PC
قیمت فروش

15,400,000 ریال

14,600,000 ریال

Mini PC Intel NUC DC3217IYE مینی پی سی اینتل 3217
قیمت فروش

30,000,000 ریال

29,900,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر NC120 Thin Client Net Computer
قیمت فروش

2,500,000 ریال

2,400,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر FL300W Thin Client Net Computer
قیمت فروش

3,900,000 ریال

3,800,000 ریال

تین کلاینت ایسوس J1900i-C Thine Client Asus
قیمت فروش

16,000,000 ریال

15,500,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5300 HST Mini PC
قیمت فروش

17,500,000 ریال

17,400,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5540M HST Mini PC
قیمت فروش

25,600,000 ریال

25,000,000 ریال

Mini PC Intel NUC Kit D54250WYKH مینی پی سی اینتل ان یو سی کیت 54250
قیمت فروش

34,900,000 ریال

29,200,000 ریال

تین کلاینت مایتک TCI1900 CC Thin Client MItac TCI1900 CC
قیمت فروش

9,000,000 ریال

9,000,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC DCCP847DYE Intel Mini PC
قیمت فروش

7,900,000 ریال

7,800,000 ریال

Thin Cleint HST TC2700MUD تین کلاینت اچ اس تی 2700 ام یو دی
قیمت فروش

10,600,000 ریال

10,600,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7I3BNHX1 Intel Mini PC
قیمت فروش

33,500,000 ریال

19,500,000 ریال

مادربرد تین کلاینت مایتک PD11BI CC Main Board Thin Client Mitac PD11BI CC
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6i3SYH Intel Mini PC
قیمت فروش

31,000,000 ریال

29,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5CPYH Intel Mini PC
قیمت فروش

16,800,000 ریال

10,500,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6i5SYH Intel Mini PC
قیمت فروش

38,950,000 ریال

24,900,000 ریال

مینی پی سی گیادا F301 Minin PC Giada
قیمت فروش

22,000,000 ریال

21,900,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر FL600W Thin Client Net Computer
قیمت فروش

6,500,000 ریال

5,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC6I7KYK Intel Mini PC
قیمت فروش

58,800,000 ریال

37,500,000 ریال

Thin Cleint HST Ci3-TciDQ77Q5 تین کلاینت اچ اس تی 77 کیو 5
قیمت فروش

14,400,000 ریال

14,400,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی NUCV6-BTJ1900 Mini PC Hst
قیمت فروش

8,000,000 ریال

8,000,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5I5RYK Intel Mini PC
قیمت فروش

37,100,000 ریال

36,300,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC7i5BNH Intel Mini PC
قیمت فروش

39,600,000 ریال

24,000,000 ریال

مینی پی سی ایسوس VivoPC VM62 Core i3 Asus VivoPC VM62 Core i3 Mini PC
قیمت فروش

25,000,000 ریال

17,900,000 ریال

Thin Cleint HST Tci-D2550E تین کلاینت اچ اس تی 2550
قیمت فروش

6,550,000 ریال

6,550,000 ریال

Thin Cleint Simtec G170 تین کلاینت سیمتک جی 170
قیمت فروش

11,000,000 ریال

11,000,000 ریال

Thin Cleint HST Tci2500CCE تین کلاینت اچ اس تی 2500 سی سی ای
قیمت فروش

9,000,000 ریال

9,000,000 ریال

مادربرد تین کلاینت مایتک PD11TI MT Main Board Thin Client Mitac PD11TI MT
قیمت فروش

6,500,000 ریال

6,500,000 ریال

مینی پی سی اینتل Compute Stick Mini PC Intel Compute Stick
قیمت فروش

11,000,000 ریال

9,900,000 ریال

مینی پی سی اینتل NUC5i5RYH Mini PC Intel
قیمت فروش

37,600,000 ریال

20,800,000 ریال

مینی پی سی اچ اس تی X5500 HST Mini PC
قیمت فروش

25,600,000 ریال

25,000,000 ریال

تین کلاینت نت کامپیوتر NC690 Thin Client Net Computer
قیمت فروش

4,000,000 ریال

2,850,000 ریال

مینی پی سی گیادا F103D Mini PC Giada
قیمت فروش

15,400,000 ریال

13,500,000 ریال

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی