بازار موبایل و کامپیوتر لردگان

سید هادی علوی بختیاروند
سید هادی علوی بختیاروند
چهارمحال بختیاری، لردگان، چهار راه شهرداری، به سمت بانک صادرات ، افق رایانه
03834442860
محمود خالدی
محمودخالدی
چهارمحال بختیاری، لردگان، بلوار پاسداران- پایین تر ازآموزش وپرورش- روبه روی پلیس10+ - کامپیوتری برمودا
03834449702
صادق حسنی
صادق حسنی
چهارمحال بختیاری، لردگان، لردگان پاساژ ولیعصر، خدمات کامپیوتری پاییز
03834448298