بازار موبایل و کامپیوتر بستان آباد

کریم ساعدی
کریم ساعدی
آذربایجان شرقی، بستان آباد، خیابان امام - جنب بانک ملت - ابتدای خیابان چهار شمالی
04143332402
میررضا
میررضا
آذربایجان شرقی، بستان آباد،
04143330327