آی تی بازار

کالاهای الرت ایران چاپ لیست قیمت

دستگاه ان وی آر آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NVS8440-K 40CH دقایقی پیش 12,734,000ردکا36
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NV8216K 8CH دقایقی پیش 4,951,000ردکا36
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NVS5110 10CH دقایقی پیش 3,432,000ردکا36
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NVS8120-K 20CH دقایقی پیش 4,052,000ردکا36
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NV8224K 24CH دقایقی پیش 3,500,000ردکا36
دستگاه ان وی آر آی تی آر ITR-NVS5105 5CH 3 ساعت پیش 3,087,000ردکا36

دستگاه ان وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4104HS-P-4KS2 4CH دقایقی پیش 4,378,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR4108HS-4KS2 8CH دقایقی پیش 3,367,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5432-4KS2 32CH دقایقی پیش 16,100,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4232-4KS2 32CH دقایقی پیش 6,690,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR5232-4KS2 32CH دقایقی پیش 11,500,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR4432-4KS2 32CH دقایقی پیش 9,610,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR5216-4KS2 16CH دقایقی پیش 7,947,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5832-4KS2 32CH دقایقی پیش 22,400,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DH-NVR5864-4KS2 64CH دقایقی پیش 28,300,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا DHI-NVR608-32-4KS2 32CH دقایقی پیش 24,100,000ماد طلایی24
دستگاه ان وی آر داهوا NVR608-64-4KS2 64CH دقایقی پیش 39,900,000ماد طلایی24

دستگاه ان وی آر هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7604NI-Q1 4CH دقایقی پیش 3,051,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7732NI-Q4 32CH دقایقی پیش 12,130,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-Q2-16P 16CH دقایقی پیش 9,480,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-Q1 16CH دقایقی پیش 4,448,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7608NI-K1 8CH دقایقی پیش 3,737,000پارس ارتباط24
دستگاه ان وی آر هایک ویژن DS-7616NI-Q2 16CH دقایقی پیش 4,654,000پارس ارتباط24

کابل دوربین مداربسته آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل کواکسیال مغز مس آی تی آر IT-CP7 305m دقایقی پیش 8,700
کابل کواکسیال مغز مس آی تی آر RG59 500m CC7-128 دقایقی پیش 7,400

دوربین مداربسته آنالوگ دام آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آنالوگ دام آی تی آر ITR-D29FN دقایقی پیش 426,000ردکا36

دوربین مداربسته آنالوگ دام ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آنالوگ دام ویزیترون VZ-54XF20 دقایقی پیش 567,000ردکا36

دوربین مداربسته آنالوگ دام تری اس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آنالوگ دام آی تی آر ITR-D24FN دقایقی پیش 567,000ردکا36

دوربین مداربسته آنالوگ دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-HDW1400EMP-A 1 ساعت پیش 1,390,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI داهوا HAC-HDW1400MP 1 ساعت پیش 1,020,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-T2A51P 1 ساعت پیش 1,150,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI دام داهوا DH-HAC-T2A41P 1 ساعت پیش 1,100,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته آنالوگ داهوا HAC-HDW1200EMP-A 1 ساعت پیش 1,000,000ماد طلایی24

دوربین مداربسته آنالوگ دام هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H0T-IT3ZF 1 ساعت پیش 2,827,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H0T-IT1F 1 ساعت پیش 1,580,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H0T-ITMF 1 ساعت پیش 1,289,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56F7T-IT3Z 1 ساعت پیش 3,124,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56F7T-IT3Z 1 ساعت پیش 3,124,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژنDS-2CE56F1T-IT3 1 ساعت پیش 1,216,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE56H0T-IT3F 5 ساعت پیش 1,625,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56D8T-ITME 5 ساعت پیش 1,663,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56D8T-IT1E 5 ساعت پیش 1,746,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2CE56D0T-IT3E 5 ساعت پیش 1,372,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H1T-IT1E 5 ساعت پیش 1,996,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن 2CE56H1T-IT3E 5 ساعت پیش 2,162,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو اچ دی هایک ویژن 2CE78U8T-IT3 5 ساعت پیش 4,739,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IRMM 5 ساعت پیش 610,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D0T-IT3 5 ساعت پیش 1,173,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته دام تحت شبکه آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مدار بسته IP دام آی تی آر ITR-IPSD445 دقایقی پیش 2,129,000ردکا36

دوربین مداربسته دام تحت شبکه ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مدار بسته IP دام آی تی آر ITR-IPSD245 دقایقی پیش 1,395,000ردکا36

دوربین مداربسته دام تحت شبکه داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW4631EM-ASE دقایقی پیش 4,900,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته آی پی دام داهوا IPC-HDW4431EMP-AS دقایقی پیش 3,480,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته IP دام داهوا IPC-HDBW2431EP-S-S2 دقایقی پیش 2,780,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDBW1431EP دقایقی پیش 2,800,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام داهوا IPC-HDW1230SP دقایقی پیش 1,800,000ماد طلایی24

دوربین مداربسته دام تحت شبکه هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-I دقایقی پیش 4,020,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه دام هایک ویژن 2CD1123G0-I 1 ساعت پیش 2,587,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1143G0-I 1 ساعت پیش 3,477,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2152F-IS 1 ساعت پیش 4,360,000پارس ارتباط24

دزدگیر و سیستمهای امنیتی آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دزدگیر سیم کارتی آی تی آر I50 دقایقی پیش 3,447,000ردکا24
سنسور تشخیص حرکت آی تی آر W14 دقایقی پیش 375,000

دزدگیر و سیستمهای امنیتی ای ام سی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
آژیر پیزو آی تی آر P10-ITR دقایقی پیش 71,000

دزدگیر و سیستمهای امنیتی فورنت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دزدگیر سیم کارتی ویزیترون VZ-5 دقایقی پیش 3,447,000ردکا24
آژیر پیزو ویزیترون VZ-P10 دقایقی پیش 71,000
دزدگیر سیم کارتی ویزیترون VZ-3 دقایقی پیش 2,535,000ردکا24

لوازم جانبی دوربین مداربسته آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
میکروفن دوربین آی تی آر IT-MIC 10 دقایقی پیش 67,000
میکروفن دوربین آی تی آر IT-MIC 40 دقایقی پیش 161,000

لوازم جانبی دوربین مداربسته ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
میکروفن دوربین ویزیترون VZ-MIC4 دقایقی پیش 161,000

لوازم جانبی دوربین مداربسته اکسس

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
میکروفن دوربین ویزیترون VZ-MIC1 دقایقی پیش 67,000

دوربین مداربسته آی پی بولت آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مدار بسته IP بولت آی تی آر ITR-IPR201 دقایقی پیش 1,384,000ردکا36
دوربین مدار بسته IP بولت آی تی آر ITR-IPR401 دقایقی پیش 2,373,000ردکا36

دوربین مداربسته آی پی بولت هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2T63G0-I5 دقایقی پیش 5,512,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1623G0-I دقایقی پیش 4,919,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD1043G0-I 1 ساعت پیش 3,308,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2052-I 1 ساعت پیش 4,142,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه بولت هایک ویژن 2CD1023G0-I 1 ساعت پیش 2,417,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته آی پی بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا DH-IPC-HFW2431TP-ZS 1 ساعت پیش 5,350,000ماد طلایی24

پایه دوربین مداربسته آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پایه دوربین مداربسته گرد آی تی آر دقایقی پیش 40,000

پایه دوربین مداربسته 2K اسپورت

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پایه دوربین مداربسته قوطی دار آی تی آر دقایقی پیش 39,000

پایه دوربین مداربسته ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
پایه دوربین مداربسته قوطی دار ویزیترون دقایقی پیش 39,000
پایه دوربین مداربسته گرد ویزیترون دقایقی پیش 40,000

دوربین مداربسته اسپید دام آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام آی تی آر ITR-IPSP254-WL25X دقایقی پیش 15,629,000ردکا36

دوربین مداربسته اسپید دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59430U-HNI دقایقی پیش 25,700,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59230U-HNI دقایقی پیش 23,100,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته اسپید دام داهوا DH-SD59225U-HNI دقایقی پیش 15,700,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته آی پی اسپید دام داهوا SD49225T-HN دقایقی پیش 12,700,000ماد طلایی24

دوربین مداربسته آنالوگ بولت ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته AHD بولت ویزیترون VZ-43ZE20 دقایقی پیش 528,000ردکا36
دوربین مداربسته AHD بولت ویزیترون VZ-20ZF20 دقایقی پیش 495,000ردکا36

دوربین مداربسته آنالوگ بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1200SP 1 ساعت پیش 900,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-HFW1200TP 1 ساعت پیش 850,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-B2A51P 1 ساعت پیش 1,150,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-B2A21P 1 ساعت پیش 715,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته HDCVI بولت داهوا DH-HAC-B2A41P 5 ساعت پیش 1,100,000ماد طلایی24

دوربین مداربسته آنالوگ بولت هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-ITE 1 ساعت پیش 1,746,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT5E 1 ساعت پیش 2,328,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3E 1 ساعت پیش 2,162,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT1E 1 ساعت پیش 1,996,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3ZF 1 ساعت پیش 2,869,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT3F 1 ساعت پیش 1,663,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-IT1F 1 ساعت پیش 1,541,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته توربو HD هایک ویژن DS-2CE16D0T-IRE 1 ساعت پیش 1,081,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16H0T-ITF 1 ساعت پیش 1,413,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR 1 ساعت پیش 915,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D8T-ITE 1 ساعت پیش 1,663,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16D0T-IT3 5 ساعت پیش 1,231,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته Turbo HD هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT3ZE 5 ساعت پیش 3,409,000پارس ارتباط24

کابل شبکه آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
کابل شبکه آی تی آر CAT6 SFTP 500m IT-NC6-SFTP دقایقی پیش 12,300
کابل شبکه آی تی آر CAT5 UTP 305m IT-NC5-UTP دقایقی پیش 8,700
کابل شبکه آی تی آر CAT6 UTP 305m IT-NC6-UTP دقایقی پیش 10,000
کابل شبکه آی تی آر CAT6 UTP 305m IT-NC6-UTP-T دقایقی پیش 19,250

دستگاه دی وی آر آی تی آر

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه دی وی آر آی تی آر ITR-G804 8CH دقایقی پیش 2,560,000ردکا36
دستگاه دی وی آر آی تی آر ITR-G401 4CH دقایقی پیش 1,690,000ردکا36

دستگاه دی وی آر ویزیترون

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه دی وی آر ویزیترون VZ-G416 16CH دقایقی پیش 4,200,000ردکا36
دستگاه دی وی آر ویزیترون VZ-ND2248K 24CH 6 ساعت پیش 5,252,000ردکا36

دستگاه دی وی آر داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه دی وی آر داهوا XVR5416L 16CH دقایقی پیش 8,950,000ماد طلایی24
دستگاه دی وی آر داهوا DH-XVR4116HS-X 16CH دقایقی پیش 4,000,000ماد طلایی24
دستگاه دی وی آر داهوا XVR1A04 4CH 1 ساعت پیش 1,500,000ماد طلایی24
دستگاه دی وی آر داهوا XVR5116H-X 16CH 1 ساعت پیش 5,800,000ماد طلایی24

دستگاه دی وی آر هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7108NI-Q1/8P/M 8CH دقایقی پیش 7,762,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7104NI-Q1/M 4CH دقایقی پیش 1,983,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7108NI-Q1/M 8CH دقایقی پیش 2,492,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7108HQHI-K1 8CH 1 ساعت پیش 3,684,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7116HQHI-K1 16CH 1 ساعت پیش 5,872,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7232HQHI-K2 32CH 1 ساعت پیش 18,189,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-K2-P 8CH 1 ساعت پیش 8,777,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HGHI-F1 1 ساعت پیش 3,143,000پارس ارتباط24
دی وی آر هایک ویژن DS-7204HQHI-K1 4CH 1 ساعت پیش 2,662,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HQHI-K1 8CH 1 ساعت پیش 4,014,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HQHI-K1 16CH 1 ساعت پیش 6,886,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HUHI-K1 4CH 5 ساعت پیش 4,284,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HUHI-K1 8CH 5 ساعت پیش 6,126,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HTHI-K1 4CH 5 ساعت پیش 4,989,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7208HTHI-K2 8CH 5 ساعت پیش 9,699,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7216HUHI-K2 16CH 5 ساعت پیش 12,209,000پارس ارتباط24
دستگاه دی وی آر هایک ویژن DS-7204HUHI-K1-P 4CH 5 ساعت پیش 4,705,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته مینی دام داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا IPC-HDBW1230EP دقایقی پیش 1,950,000ماد طلایی24

دوربین مداربسته مینی دام هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته آی پی هایک ویژن DS-2CD2542FWD-IS دقایقی پیش 5,873,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2520F دقایقی پیش 1,999,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن 2CV2U21FD-IW/32G-T دقایقی پیش 2,076,000پارس ارتباط24
دوربین مداربسته کیوب هایک ویژن DS-2CD2423G0-IW 2MP دقایقی پیش 3,392,000پارس ارتباط24

دوربین مداربسته مینی بولت داهوا

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
دوربین مداربسته مینی بولت داهوا DH-IPC-HFW1230SP 1 ساعت پیش 1,880,000ماد طلایی24
دوربین مداربسته IP مینی بولت داهوا DH-IPC-HFW1231SP 5 ساعت پیش 2,170,000ماد طلایی24

رک و متعلقات رک اچ پی آی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رک ایستاده اچ پی آی 32 یونیت عمق 100 4 ساعت پیش 7,950,000
رک ایستاده اچ پی آی 22 یونیت عمق 100 4 ساعت پیش 6,430,000
رک ایستاده اچ پی آی 32 یونیت عمق 80 4 ساعت پیش 7,250,000
رک ایستاده اچ پی آی 47 یونیت عمق 100 I-4710HP 4 ساعت پیش 12,880,000
رک ایستاده اچ پی آی 40 یونیت عمق 60 4 ساعت پیش 7,700,000
رک ایستاده اچ پی آی 42 یونیت عمق 100 I-0810HP 4 ساعت پیش 9,960,000

رک و متعلقات رک اچ پی

نام کالابروزرسانیقیمت (تومان)گارانتیمدت (ماه)
رک ایستاده اچ پی آی 44 یونیت عمق 100 I-4410HP 4 ساعت پیش 12,620,000

آخرین محصولات فروشگاه الرت ایران

اخبار جدید

جدیدترین کالاهای دیجیتال