مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

فروشگاه های کامپیوتر و آی تی قروه

وحیدعزتی
عزتی
کردستان ، قروه ، خیابان شهید چمران، فروشگاه آراد زاگرس
08735252461
آراد زاگرس
علی مفاخری
مفاخری
کردستان ، قروه ، خیابان سیدجمال، روبروی پاساژکریمی، پژواک رایانه
08735229820
قطعات کامپیوتر ، تجهیزات شبکه ، ماشین های اداری ، لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبی
یوسفی
یوسفی
کردستان ، قروه ، خیابان سیدجمال الدین، روبه روی بستنی کردستان، شرکت پژواک رایانه غرب
8735244544
لیلی زمانی
سعید زمانی
کردستان ، قروه ، دلبران، خیابان فرهنگ، کافی مت باران
08735443796