مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

فروشگاه های کامپیوتر و آی تی کردکوی

سیدمهدی خسینی
سیدمهدی حسینی
گلستان ، کردکوی ، میدان معلم، خیابان نواب، پاساژ ولیعصر، فروشگاه رهاورد تکنیک
01734343691