مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران

فروشگاه های کامپیوتر و آی تی زرندیه

علی دلیریان
علی دلیریان - زرندیه
مرکزی، زرندیه، شهر خشکرود ، خیابان خضرت علی اکبر ، پلاک 5 ، پرهام رایانه
08645422753