خرید سرور اچ پی لیست قیمت قطعات سرور اچ پی اورجینال اینترپرایس سرور سوپرمایکرو

 

قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

خرید سرور ایسوس رهنمون فناوری اطلاعات

قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

سرور اچ پی

لیست قیمت سرور HP

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2609v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

71,000,000 ریال

72,576,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2620v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

74,000,000 ریال

910,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 E5-2650 642106-001 Server HP ProLiant
قیمت فروش

18,950,000 ریال

190,000,000 ریال

سرور اچ پی DL320e G8 E3-1200v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

27,000,000 ریال

48,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380e G8 E5-2400v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

69,000,000 ریال

71,000,000 ریال

سرور اچ پی DL360 G8 E5-2400v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

40,000,000 ریال

60,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G8 653200-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

54,000,000 ریال

61,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380e G8 669253-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

59,000,000 ریال

64,750,000 ریال

سرور اچ پی DL380e G8 669255-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

59,000,000 ریال

70,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 752687-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

67,803,000 ریال

125,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

82,450,000 ریال

125,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2609v3 766342-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

46,050,000 ریال

85,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

144,900,000 ریال

240,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

58,500,000 ریال

310,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2690v3 803861-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

202,730,000 ریال

330,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G9 E5-2699v2 Server HP ProLiant
قیمت فروش

58,000,000 ریال

334,800,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 Server HP ProLiant
قیمت فروش

73,900,000 ریال

115,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2609v3 752686-B21 Server HP ProLiant
قیمت فروش

11,500,000 ریال

68,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML350P G9 E5-2620v3 765820-001 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

60,000,000 ریال

85,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380P G9 E5-2620v3 K8P42A Server HP ProLiant
قیمت فروش

52,800,000 ریال

110,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 v2 E3-1220v2 822448-425 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

21,000,000 ریال

63,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML350 G9 E5-2620v3 765820-001 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

81,000,000 ریال

92,000,000 ریال

سرور اچ پی DL580 G9 E7-4850v3 793310-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

64,900,000 ریال

650,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 HP Server
قیمت فروش

66,500,000 ریال

71,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 G8 E-1220 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

25,750,000 ریال

30,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML150 G9 E5-2600 767062-B21 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

64,000,000 ریال

125,000,000 ریال

سرور اچ پی DL380 G7 SFF 583914-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

19,000,000 ریال

65,000,000 ریال

سرور اچ پی DL180 G9 E5-2600 754525-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

54,000,000 ریال

120,000,000 ریال

سرور اچ پی ProLiant DL380 G9 E5-2600 719064-B21 HP Server
قیمت فروش

85,000,000 ریال

134,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 HP ProLiant Tower Server
قیمت فروش

20,855,000 ریال

85,000,000 ریال

سرور اچ پی DL180 G9 E5-2603v3 778452-B21 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

6,000,000 ریال

580,000,000 ریال

سرور اچ پی DL160 G9 E5-2603V3 783361-425 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

50,900,000 ریال

59,950,000 ریال

سرور اچ پی DL580 G9 E7-8890v4 816815-B21 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

1,100,950,000 ریال

2,150,000,000 ریال

سرور اچ پی DL580 G9 E7-4850V4 816816-B21 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

80,000,000 ریال

1,500,000,000 ریال

سرور اچ پی DL580 G9 E7-4809V4 816817-B21 HP Rackmount Server ProLiant
قیمت فروش

410,000,000 ریال

425,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL580 G9 E7-8890v3 793312-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

665,000,000 ریال

1,200,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL360P G8 E5-2640 646902-001 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

74,500,000 ریال

130,000,000 ریال

سرور ایستاده اچ پی ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 HP Tower Server ProLiant
قیمت فروش

33,700,000 ریال

125,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 2x E5-2650v4 826684-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

58,000,000 ریال

195,000,000 ریال

سرور رکمونت اچ پی DL380 G9 E5-2620v4 826683-B21 HP ProLiant Rackmount Server
قیمت فروش

76,000,000 ریال

90,000,000 ریال

قیمت سوییچ سیسکو و یو پی اس فاراتل قیمت سرور اچ پی

قیمت آل این وان و لپ تاپ دست دوم