مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

Information Security Management Advice
نمودار قیمت

نقد و بررسی مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات دارای ویژگی های بارزی می باشد که می توان به : آماده سازی، تعریف نظم مدیریت امنیت اطلاعات، ایجاد سند سیاست امنیت اطلاعات، ارزیابی مخاطرات، آموزش و آگاهی بخشی ،آمادگی برای ممیزی و کنترل و بهبود مداوم اشاره نمود. مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات عبارتند از : کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستم ها و برنامه ها، استفاده موثر از منابع انسانی و غیرانسانی در یک سازمان، کاهش هزینه از دست دادن داده ها، افزایش حفاظت از مالکیت معنوی می باشد. اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش های حفاظت از داده در راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز اﺳﺖ و به چهر قسمت زیر : محرمانگی، تمامیت، اعتبار و سندیت، دسترسی پذیری تقسیم می شود. مجموعه مستندات مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر می باشد که می توان به : مستند اهداف، راهبردها و سیاستهای امنیتی فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Security Policy )، مستند طرح تحلیل مخاطرات امنیتی فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Risk Assessment )، مستند طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه، مستند طرح مقابله با حوادث امنیتی و ترمیم خرابیهای فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Disaster Recovery)، مستند برنامه آگاهی رسانی امنیتی به پرسنل دستگاه ( Awareness )، مستند برنامه آموزش امنیتی پرسنل تشکیلات تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه اشاره نمود.

کاربردهای مهم مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات :

 • آماده سازی
 • تعریف نظم مدیریت امنیت اطلاعات
 • ایجاد سند سیاست امنیت اطلاعات
 • ارزیابی مخاطرات
 • آموزش و آگاهی بخشی
 • آمادگی برای ممیزی
 • کنترل و بهبود مداوم
 • مزایای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات :
 • کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستم ها و برنامه ها
 • استفاده موثر از منابع انسانی و غیرانسانی در یک سازمان
 • کاهش هزینه از دست دادن داده ها
 • افزایش حفاظت از مالکیت معنوی
 • مجموعه مستندات مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات :
 • مستند اهداف، راهبردها و سیاستهای امنیتی فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Security Policy )
 • مستند طرح تحلیل مخاطرات امنیتی فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Risk Assessment )
 • مستند طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه
 • مستند طرح مقابله با حوادث امنیتی و ترمیم خرابیهای فضای تبادل اطلاعات دستگاه ( Disaster Recovery)
 • مستند برنامه آگاهی رسانی امنیتی به پرسنل دستگاه ( Awareness )
 • مستند برنامه آموزش امنیتی پرسنل تشکیلات تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات دستگاه
 • اﻣﻨﯿﺖ اطلاعات ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی غیرمجاز اشاره دارد
 • اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش های حفاظت از داده در راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎم های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز اﺳﺖ
 • امنیت داده ها به چهار مفهوم کلی قابل تقسیم است :محرمانگی، تمامیت، اعتبار و سندیت، دسترسی پذیری

پرسش های متداول مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

روش خرید مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات

شما می توانید جهت خرید مشاوره مدیریت امنیت اطلاعات به دو روش اقدام نمایید:

 1. خرید از فروشگاه های اینترنتی
 2. خرید حضوری و تلفنی از فروشگاه های فیزیکی بازار
قبل از خرید امنیت شبکه بدون برند، به اصالت و گارانتی کالا دقت کنید.
سایت آی تی بازار هیچگونه مبلغی را به عنوان کمیسیون فروش از فروشگاه های معرفی شده دریافت نمی کند و تمامی خدمات آی تی بازار برای خریداران رایگان است. درآمد آی تی بازار صرفا از محل تبلیغات فروشگاه ها تامین می شود.
با مطالعه راهنمای خرید امن، با خیال آسوده معامله کنید.