قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ ES1640dc Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

450,000,000 ریال

771,410,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-871-i5-8G NAS Storage Qnap
قیمت فروش

82,000,000 ریال

120,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1582TU-i5-16G Qnap TVS-1582TU-i5-16G NAS Storage
قیمت فروش

333,400,000 ریال

370,460,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SB2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

430,000,000 ریال

692,830,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877-1700-16G Qnap TS-877-1700-16G NAS Storage
قیمت فروش

147,000,000 ریال

163,400,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251-2G NAS Storage Qnap HS-251 2G
قیمت فروش

2,100,000 ریال

33,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282-i5-16G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

98,000,000 ریال

212,870,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-682T-i3-8G Qnap TVS-682T-i3-8G NAS Storage
قیمت فروش

80,350,000 ریال

144,140,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-677-1600-8G Qnap TS-677-1600-8G NAS Storage
قیمت فروش

90,000,000 ریال

116,910,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

10,500,000 ریال

17,820,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BU-RP-4G Qnap TS-453BU-RP-4G NAS Storage
قیمت فروش

74,000,000 ریال

98,300,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TES-3085U-D1548-16GR Qnap TES-3085U-D1548-16GR NAS Storage
قیمت فروش

410,000,000 ریال

452,530,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882T-i5-16G Qnap TES-3085U-D1548-16GR NAS Storage
قیمت فروش

165,000,000 ریال

183,060,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BT3-8G Qnap TS-453BT3-8G NAS Storage
قیمت فروش

71,400,000 ریال

79,270,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC1680U-E3-4GE-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

24,000,000 ریال

291,860,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BU-RP-8G Qnap TS-453BU-RP-8G NAS Storage
قیمت فروش

72,600,000 ریال

106,700,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873U-RP-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

98,010,000 ریال

126,750,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1277-1600-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

125,000,000 ریال

161,770,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1273U-RP-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

116,520,000 ریال

150,330,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431XU-RP-2G QNAP TS-431XU-RP-2G Rackmount NAS
قیمت فروش

54,830,000 ریال

70,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ HS-251Plus Qnap NAS Storage
قیمت فروش

22,100,000 ریال

37,090,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-831X-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

45,000,000 ریال

67,180,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251A-2G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

16,500,000 ریال

28,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Qnap NAS Storage
قیمت فروش

480,000,000 ریال

480,520,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282T-i5-16G Qnap TVS-1282T-i5-16G NAS Storage
قیمت فروش

178,000,000 ریال

197,140,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC2480U-E3-4GE-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

236,630,000 ریال

350,330,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC880U-E3-4GE-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

152,420,000 ریال

228,950,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P2-1G Qnap TS-231P2-1G NAS
قیمت فروش

13,250,000 ریال

19,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-1282-i3-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

82,000,000 ریال

122,460,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-EC1280U-E3-4GE-R2 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

5,700,000 ریال

260,390,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-463U-RP-4G Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

66,000,000 ریال

102,550,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-682-i3-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

61,800,000 ریال

144,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1673U-RP-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

157,000,000 ریال

173,930,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-673-8G Qnap TVS-673-8G NAS Storage
قیمت فروش

63,000,000 ریال

85,170,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TDS-16489U-SA1 Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

347,980,000 ریال

575,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

15,000,000 ریال

24,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-4G QNAP TS-431P2-4G NAS
قیمت فروش

32,900,000 ریال

54,830,000 ریال

ذخیره ساز شبکه وسترن دیجیتال My Cloud EX4100 16TB Western Digital NAS Storage WDBWZE0160KBK-EESN
قیمت فروش

111,111 ریال

55,000,000 ریال

هارد ذخیره ساز سیگیت 2TB ST2000NM0033 NAS HDD Seagate Enterpris
قیمت فروش

4,600,000 ریال

7,100,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-431U Qnap RackMount Nas Storage
قیمت فروش

22,000,000 ریال

30,040,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری