قیمت سرور اچ پی خرید سی پی یو سرور خدمات شبکه فروش server

 

ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه - نس استوریج

ذخیره ساز شبکه کیونپ TS-853U-RP NAS Storage Qnap TS-853U-RP
قیمت فروش

125,000,000 ریال

63,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه دی لینک DNS-327L-6TB D-Link ShareCenter NAS Storage
قیمت فروش

11,460,000 ریال

11,460,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-253B-4G Qnap TS-253B-4G NAS Storage
قیمت فروش

54,000,000 ریال

33,560,000 ریال

هارد ذخیره ساز سیگیت 3TB ST3000NM0033 NAS HDD Seagate Enterpris
قیمت فروش

6,900,000 ریال

6,500,000 ریال

هارد ذخیره ساز سیگیت 2TB ST2000NM0033 NAS HDD Seagate Enterpris
قیمت فروش

8,700,000 ریال

4,600,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ ES1640dc Qnap Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

855,560,000 ریال

450,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251A-2G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

35,000,000 ریال

18,220,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1273U-RP-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

229,250,000 ریال

116,520,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-877-1700-16G Qnap TS-877-1700-16G NAS Storage
قیمت فروش

237,680,000 ریال

147,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1673U-RP-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

265,240,000 ریال

157,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431x-2G Qnap TS-431x-2G NAS
قیمت فروش

42,300,000 ریال

28,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-328 QNAP TS-328 NAS
قیمت فروش

24,240,000 ریال

20,820,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-253Be-4G QNAP TS-253Be-4G NAS
قیمت فروش

48,060,000 ریال

48,060,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-963X-2G QNAP TS-963X-2G NAS
قیمت فروش

68,000,000 ریال

68,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-673-4G QNAP TS-473-4G NAS
قیمت فروش

82,000,000 ریال

82,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P2-1G Qnap TS-431P2-1G NAS
قیمت فروش

35,100,000 ریال

2,550,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-653B-4G Qnap TS-653B-4G NAS Storage
قیمت فروش

84,520,000 ریال

52,440,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1673U-8G QNAP TS-1673U-8G Rackmount NAS
قیمت فروش

171,110,000 ریال

150,210,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ TS-873U-4G QNAP TS-873U-4G Rackmount NAS
قیمت فروش

163,000,000 ریال

163,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873-4G QNAP TS-673-8G NAS
قیمت فروش

90,000,000 ریال

90,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853BU-RP-4G Qnap TS-853BU-RP-4G NAS Storage
قیمت فروش

163,000,000 ریال

90,730,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453BT3-8G Qnap TS-453BT3-8G NAS Storage
قیمت فروش

102,340,000 ریال

8,790,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-831X-8G Qnap NAS Storage
قیمت فروش

97,720,000 ریال

47,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه ای ام سی VNX5800 VNXB58DP25F EMC Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

836,970,000 ریال

836,970,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-673-8G Qnap TVS-673-8G NAS Storage
قیمت فروش

123,890,000 ریال

72,780,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه ای ام سی VNX5200 VNX52VP92510F EMC Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

1,041,700,000 ریال

1,030,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه ای ام سی VNX7600 VNXB76DP25F EMC Rackmount NAS Storage
قیمت فروش

1,616,000,000 ریال

1,590,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-531X-8G Qnap TS-531X-8G NAS Storage
قیمت فروش

51,800,000 ریال

43,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-873e-8G QNAP TVS-873e-8G NAS
قیمت فروش

140,900,000 ریال

76,490,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-453B-8G QNAP TS-453B-8G NAS
قیمت فروش

61,500,000 ریال

30,380,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-932X-2G QNAP TS-932X-2G NAS
قیمت فروش

61,000,000 ریال

61,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-473-4G QNAP TS-473-4G NAS
قیمت فروش

71,000,000 ریال

56,860,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-831X-4G QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

78,000,000 ریال

43,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-1253BU-RP-4G Qnap TS-1253BU-RP-4G NAS Storage
قیمت فروش

172,180,000 ریال

102,940,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-531X-2G Qnap Diskless NAS Storage
قیمت فروش

53,730,000 ریال

30,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-653B-8G QNAP TS-653B-8G NAS
قیمت فروش

82,000,000 ریال

67,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-682T-i3-8G Qnap TVS-682T-i3-8G NAS Storage
قیمت فروش

209,660,000 ریال

80,350,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-882T-i5-16G Qnap TES-3085U-D1548-16GR NAS Storage
قیمت فروش

266,260,000 ریال

165,000,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431P QNAP Desktop NAS
قیمت فروش

31,500,000 ریال

16,500,000 ریال

ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P2-1G Qnap TS-231P2-1G NAS
قیمت فروش

23,010,000 ریال

13,250,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور