آی تی بازار

ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیونپ

مقایسه قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیونپ و 9 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیونپ هستید. جهت مقایسه قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Qnap با سایر برند های ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231K
12,850,000تومان
10 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-231P3-2G
17,880,000تومان
10 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-230
10,500,000تومان
8 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-2G
17,870,000تومان
7 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-251D-4G
22,900,000تومان
6 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-873-4G
48,000,000تومان
6 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-932X-2G
26,000,000تومان
6 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-351-2G
17,200,000تومان
6 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431K
19,400,000تومان
5 فروشگاه
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-473A-8G
48,300,000تومان
5 فروشگاه
470ذخیره ساز تحت شبکه NAS کیونپ