آی تی بازار

مادربرد سرور سوپرمایکرو

مقایسه قیمت مادربرد سرور سوپرمایکرو و 6 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه مادربرد سرور سوپرمایکرو هستید. جهت مقایسه قیمت مادربرد سرور Supermicro با سایر برند های مادربرد Server، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
Mainboard Server Supermicro MBD-X8DTL-I-O
3,000,000تومان
5 فروشگاه
Mainboard Server Supermicro X9DRL-3F-O
2,700,000تومان
4 فروشگاه
Mainboard Server Supermicro X9DRL-iF-O
3,500,000تومان
4 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAI
3,171,000تومان
4 فروشگاه
Mainboard Server Supermicro X9DR3-F-O
158,000تومان
3 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10SRA-F
1,400,000تومان
3 فروشگاه
Mainboard Server Supermicro MBD-X10SAE-O
1,400,000تومان
2 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAC
5,000,000تومان
2 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DRH-C
10,000,000تومان
2 فروشگاه
Mainboard Server Supermicro X10SLH-F-O
850,000تومان
2 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAX
18,000,000تومان
2 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X10DAL-I
3,500,000تومان
2 فروشگاه
مادربرد سرور سوپرمایکرو X11SAE
2,343,000تومان
1 فروشگاه
مادربرد سرور سوپر مایکرو X6DH8-G
1,500,000تومان
1 فروشگاه
76مادربرد سرور سوپرمایکرو