قیمت پاور سرور خرید Server Power
مرجع قیمت روز کالاهای دیجیتال و معرفی منابع فروش بازار آی تی ایران
تگ ها


پاور سرور Power Supply

لطفاً پس از انتخاب زیر گروه کالا، برند مورد نظرتان را انتخاب کنید
پاور سرور اچ پی 750W
پاور سرور اچ پی 750W
380,000 ریال
4,700,000 ریال
پاور سرور اچ پی 460W
پاور سرور اچ پی 460W
2,500,000 ریال
4,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W
پاور سرور اچ پی 1200W
4,800,000 ریال
8,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 800W
پاور سرور اچ پی 800W
2,600,000 ریال
8,300,000 ریال
پاور سرور اچ پی P2000 595W 592267-001
پاور سرور اچ پی P2000 595W 592267-001
14,000,000 ریال
14,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W 656364-B21
پاور سرور اچ پی 1200W 656364-B21
9,000,000 ریال
9,200,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W 500172-B21
پاور سرور اچ پی 1200W 500172-B21
4,900,000 ریال
4,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W 578322-B21
پاور سرور اچ پی 1200W 578322-B21
7,200,000 ریال
12,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W 579229-001
پاور سرور اچ پی 1200W 579229-001
4,900,000 ریال
4,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 350W 675450-B21
پاور سرور اچ پی 350W 675450-B21
4,800,000 ریال
5,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 750W 656363-B21
پاور سرور اچ پی 750W 656363-B21
3,300,000 ریال
4,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 460W 503296-B21
پاور سرور اچ پی 460W 503296-B21
2,500,000 ریال
2,800,000 ریال
پاور سرور اچ پی 300W 576931-001
پاور سرور اچ پی 300W 576931-001
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 460W 500447-B21
پاور سرور اچ پی 460W 500447-B21
6,000,000 ریال
6,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 700W 356544-B21
پاور سرور اچ پی 700W 356544-B21
3,000,000 ریال
3,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 350W 686761-001
پاور سرور اچ پی 350W 686761-001
4,500,000 ریال
4,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1000W 399771-B21
پاور سرور اچ پی 1000W 399771-B21
2,900,000 ریال
3,800,000 ریال
پاور سرور اچ پی 350W 646146-B21
پاور سرور اچ پی 350W 646146-B21
3,900,000 ریال
3,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 500W 720478-B21
پاور سرور اچ پی 500W 720478-B21
2,716,000 ریال
4,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 312W AH220A
پاور سرور اچ پی 312W AH220A
24,000,000 ریال
24,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1200W 437572-B21
پاور سرور اچ پی 1200W 437572-B21
4,900,000 ریال
4,900,000 ریال
پاور سرور اچ پی 750W 512327-B21
پاور سرور اچ پی 750W 512327-B21
350,000 ریال
3,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 800W 720479-B21
پاور سرور اچ پی 800W 720479-B21
2,910,000 ریال
8,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 575W 406393-001
پاور سرور اچ پی 575W 406393-001
2,400,000 ریال
2,600,000 ریال
پاور سرور اچ پی 300W 718785-001
پاور سرور اچ پی 300W 718785-001
6,000,000 ریال
6,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 400W 515739-B21
پاور سرور اچ پی 400W 515739-B21
5,500,000 ریال
5,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 500W 515915-B21
پاور سرور اچ پی 500W 515915-B21
8,000,000 ریال
8,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 650W 001-446635
پاور سرور اچ پی 650W 001-446635
3,000,000 ریال
3,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1300W 348114-B21
پاور سرور اچ پی 1300W 348114-B21
12,000,000 ریال
12,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 400W 432932-001
پاور سرور اچ پی 400W 432932-001
5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1500W 746708-001
پاور سرور اچ پی 1500W 746708-001
9,350,000 ریال
9,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 750W 458310-001
پاور سرور اچ پی 750W 458310-001
4,500,000 ریال
4,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 475W 480720-001
پاور سرور اچ پی 475W 480720-001
6,500,000 ریال
6,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 1110W 508149-001
پاور سرور اچ پی 1110W 508149-001
10,500,000 ریال
10,500,000 ریال
پاور سرور اچ پی 600W 623193-001
پاور سرور اچ پی 600W 623193-001
8,000,000 ریال
8,000,000 ریال
پاور سرور اچ پی 575W 355892-B21
پاور سرور اچ پی 575W 355892-B21
3,000,000 ریال
3,800,000 ریال
2 1   
تمامی حقوق سایت آی تی بازار ، نزد موسسه سروش ارتباطات محفوظ است، کپی برداری به هر نحو از محتوای سايت طبق شرع و قانون مجاز نمی باشد و بر اساس ماده 12 قانون جرايم رايانه ای پيگرد قانونی دارد.
Copyright 2005-2018, Itbazar.com