فروش سوئیچ شبکه کابل شبکه قیمت کابل فیبر نوری انواع رک شبکه

تستر شبکه

لیست قیمت تستر شبکه

تستر دیجیتال کابل شبکه نتورک SC8108 Network Cable Tester
قیمت فروش

3,500,000 ریال

250,000 ریال

تستر کابل شبکه فول FA-373XY Full Network Cable Tester
قیمت فروش

7,100,000 ریال

1,100,000 ریال

تستر و ردیاب کابل شبکه ان کی تک DK-308C NKTECH Cable Tester and Wire Tracer
قیمت فروش

2,950,000 ریال

2,950,000 ریال

تستر کابل شبکه ان کی تک DK-8108 NKTECH Cable Tester
قیمت فروش

1,890,000 ریال

1,890,000 ریال

تستر مخابراتی فلوک نتورکز TS52 Pro Fluke Networks Telephone Test Set
قیمت فروش

44,500,000 ریال

24,500,000 ریال

تستر شبکه فلوک نتورکز Intellitone Pro 200 Fluke Networks LAN Toner and Probe
قیمت فروش

29,000,000 ریال

12,500,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-8000 Fluke Networks Cable Analyzer
قیمت فروش

1,040,000,000 ریال

525,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-100 Fluke Networks MicroScanner2 Cable Verifier Tester
قیمت فروش

50,000,000 ریال

31,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-5000 Fluke Networks CableAnalyzer
قیمت فروش

960,000,000 ریال

465,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DTX-1800 Fluke Networks Cable Analyzer
قیمت فروش

300,000,000 ریال

240,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ترایبرر AOP110T AOP110T Power Meter Fiber Tester
قیمت فروش

13,000,000 ریال

12,000,000 ریال

تستر کابل شبکه ان دبلیو پی NWPT-E2690 NWP Network Cable Tester
قیمت فروش

5,250,000 ریال

5,250,000 ریال

قلم فیبر نوری ایکسفو FLS-241 EXFO Visual Fault Locator
قیمت فروش

23,000,000 ریال

17,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-5800 Exfo OTDR
قیمت فروش

250,000,000 ریال

250,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300 EXFO Optical Power Meter
قیمت فروش

31,000,000 ریال

29,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600 EXFO Optical Power Meter
قیمت فروش

42,000,000 ریال

33,500,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز MS2-KIT Fluke Networks MicroScanner2 Professional Kit Tester
قیمت فروش

49,500,000 ریال

49,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-100 Fluke Networks Cable Qualification Tester
قیمت فروش

140,000,000 ریال

67,000,000 ریال

تستر کابل شبکه دیتاشین Datasheen LT14T Cable Tester
قیمت فروش

830,000 ریال

830,000 ریال

تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-2 Exfo OTDR
قیمت فروش

300,000,000 ریال

275,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200 Exfo OTDR
قیمت فروش

287,000,000 ریال

287,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز CIQ-Kit Fluke Networks Cable Qualification Tester
قیمت فروش

170,000,000 ریال

91,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500 Exfo OTDR
قیمت فروش

370,000,000 ریال

370,000,000 ریال

تستر کابل شبکه سانت SUNTL810 Sunet Cable Tester
قیمت فروش

590,000 ریال

520,000 ریال

تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-1 Exfo OTDR
قیمت فروش

325,000,000 ریال

245,000,000 ریال

تستر کابل شبکه فول FA-373ST Full Network Cable Tester
قیمت فروش

750,000 ریال

720,000 ریال

تستر کابل شبکه ام تی Zojyab TM-8 MT Network Cable Tester
قیمت فروش

21,000,000 ریال

2,500,000 ریال

تستر شبکه فلوک نتورکز DSP-4300 Fluke Networks Cable Analyzer
قیمت فروش

120,000,000 ریال

35,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری کمشاین KPN-35 KomShine KPN-35 Optical Power Meter
قیمت فروش

9,500,000 ریال

9,500,000 ریال

قلم فیبر نوری کمشاین KFL-10P KomShine KFL-10P Visual Fault Locator
قیمت فروش

5,900,000 ریال

5,900,000 ریال

لایت سورس فیبر نوری کمشاین KLS-25m KomShine KLS-25m Mini Optical Light Source
قیمت فروش

8,500,000 ریال

8,500,000 ریال

قلم فیبر نوری کمشاین KFL-10 KomShine Visual Fault Locator
قیمت فروش

5,800,000 ریال

5,800,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری کمشاین KPN-25 PON KomShine KPN-25 PON Optical Power Meter
قیمت فروش

17,000,000 ریال

17,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری کمشاین KPM-25m KomShine KPM-25m Mini Optical Power Meter
قیمت فروش

8,500,000 ریال

8,500,000 ریال

تستر کابل شبکه پروسکیت MT-7028 Proskit MT-7028 Cable Tester Network
قیمت فروش

21,000,000 ریال

21,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ترایبرر EFI-50 TriBrer EFI-50 Fiber Identifier Fiber Tester
قیمت فروش

69,000,000 ریال

69,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری ویاویی OLA-54 Viavi OLA-54 Mini Optical Power Meter
قیمت فروش

110,000,000 ریال

110,000,000 ریال

پاورمتر فیبر نوری ویاویی OLS-85 Viavi OLS-85 Mini Optical Power Meter
قیمت فروش

155,000,000 ریال

155,000,000 ریال

کابل یاب فیبر نوری اکسین OFI-300 OXIN Fiber Optic Identifier
قیمت فروش

21,000,000 ریال

21,000,000 ریال

تستر فیبر نوری ترایبرر AOR500-PB AOR500-PB OTDR Fiber Tester
قیمت فروش

198,000,000 ریال

198,000,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری