قیمت تستر شبکه اکسفو (روز 23 تیر)

مقایسه قیمت تستر شبکه اکسفو و 20 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تستر شبکه اکسفو هستید. جهت مقایسه قیمت تستر شبکه EXFO با سایر برند های تستر کابل شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-5800
245,000,000 تومان
3 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو MaxTester 715B
245,000,000 تومان
4 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140
12,000,000 تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2 Pro
1,234,740,000 تومان
2 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-400
40,000,000 تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-110
98,000,000 تومان
4 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-240
16,380,000 تومان
2 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600
36,000,000 تومان
6 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241
16,999,000 تومان
7 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1
470,000,000 تومان
6 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو MaxTester 730C
180,000,000 تومان
3 فروشگاه
تشخیص دهنده Live Fiber اکسفو LFD-200
32,630,000 تومان
1 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FOT-600
65,130,000 تومان
3 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300
30,000,000 تومان
5 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو PPM-352C
78,130,000 تومان
2 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500
250,000,000 تومان
3 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200
150,000,000 تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTBX-735C
101,000,000 تومان
3 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-4 Pro
975,130,000 تومان
1 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2
300,000,000 تومان
5 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241-UNIV
24,830,000 تومان
2 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FOT-932
37,000,000 تومان
3 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-100
145,000,000 تومان
1 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-302
44,000,000 تومان
1 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو PX1-PRO
75,000,000 تومان
2 فروشگاه
31 تستر شبکه اکسفو