آی تی بازار

تستر شبکه اکسفو

مقایسه قیمت تستر شبکه اکسفو و 21 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تستر شبکه اکسفو هستید. جهت مقایسه قیمت تستر شبکه EXFO با سایر برند های تستر کابل شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1
250,000,000تومان
9 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241
16,999,000تومان
8 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140
12,990,000تومان
8 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2
300,000,000تومان
8 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300
20,000,000تومان
7 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600
34,500,000تومان
7 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-5800
24,500,000تومان
6 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-400
40,000,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو MaxTester 730C
180,000,000تومان
5 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو PX1-PRO
26,000,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-110
98,000,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200
150,000,000تومان
4 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FOT-932
37,000,000تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500
250,000,000تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTBX-735C
101,000,000تومان
3 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو MaxTester 715B
150,000,000تومان
3 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-240
15,000,000تومان
2 فروشگاه
26تستر شبکه اکسفو