آی تی بازار

ماژول فیبر نوری

مقایسه قیمت ماژول فیبر نوری در 21 برند

شما در حال مشاهده کالاهای گروه ماژول فیبر نوری هستید. جهت مقایسه قیمت ماژول فیبر نوری در انواع برند موجود در بازار ماژول فیبر نوری، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SM
150,000تومان
55 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T
300,000تومان
50 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR
350,000تومان
36 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-SR
300,000تومان
33 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-T
650,000تومان
16 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-4T
1,500,000تومان
12 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-ER
2,200,000تومان
12 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716B
180,000تومان
12 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-TE
600,000تومان
12 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SMD
1,280,000تومان
11 فروشگاه
ماژول فیبر نوری HP 455883-B21
300,000تومان
10 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ718A
700,000تومان
10 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716A
180,000تومان
9 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی QK724A
300,000تومان
8 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40G-SR4
3,900,000تومان
8 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی C8R23A
6,774,000تومان
8 فروشگاه
ماژول مبدل سیسکو CVR-X2-SFP10G
1,000,000تومان
7 فروشگاه
180ماژول فیبر نوری