آی تی بازار

ماژول فیبر نوری

مقایسه قیمت ماژول فیبر نوری در 22 برند

شما در حال مشاهده کالاهای گروه ماژول فیبر نوری هستید. جهت مقایسه قیمت ماژول فیبر نوری در انواع برند موجود در بازار ماژول فیبر نوری، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SM
150,000تومان
69 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-10G-LR
200,000تومان
58 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-T
300,000تومان
54 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-LH-SMD
170,000تومان
54 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SM
900,000تومان
31 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-BX-U
370,000تومان
19 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو SFP-GE-T
650,000تومان
19 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-TE
600,000تومان
14 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو GLC-ZX-SMD
1,279,000تومان
14 فروشگاه
ماژول شبکه سیسکو HWIC-4T
1,500,000تومان
14 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716B
180,000تومان
13 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ716A
1,100,000تومان
12 فروشگاه
ماژول فیبر نوری سیسکو QSFP-40G-SR-BD
7,700,000تومان
11 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی AJ718A
650,000تومان
11 فروشگاه
ماژول فیبر نوری اچ پی QK724A
300,000تومان
10 فروشگاه
188ماژول فیبر نوری