تجهیزات ماینینگ

لیست قیمت تجهیزات ماینینگ

کارت گرافیک ماینینگ ایسوس MINING-RX470-4G Asus MINING-RX470-4G VGA
قیمت فروش

31,000,000 ریال

26,000,000 ریال

مادربرد ماینینگ ایسوس B250 MINING EXPERT Asus B250 MINING EXPERT Motherboard
قیمت فروش

21,800,000 ریال

21,800,000 ریال

دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Mini Bitmain Antminer Z9 Mini Equihash ASIC Miner
قیمت فروش

180,000,000 ریال

165,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین بیت مین Antminer T9 Plus Bitmain Antminer T9 Plus ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

70,000,000 ریال

6,650,000 ریال

دستگاه ماینر بیت مین Antminer Z9 Bitmain Antminer Z9 Equihash ASIC Miner
قیمت فروش

520,000,000,000 ریال

520,000,000,000 ریال

دستگاه ماینر اینوسیلیکون A9 ZMaster Innosilicon A9 ZMaster Equihash ASIC Miner
قیمت فروش

650,000,000 ریال

570,000,000 ریال

دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M3X 12.5Th Pangolin Miner Whatsminer M3X Bitcoin ASIC Miner
قیمت فروش

60,000,000 ریال

42,000,000 ریال

دستگاه ماینر پانگولین ماینر Whatsminer M10 Pangolin Miner Whatsminer M10 Bitcoin ASIC Miner
قیمت فروش

280,000,000 ریال

270,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 Hydro Bitmain Antminer S9 Hydro ASIC Miner
قیمت فروش

184,000,000 ریال

184,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j Bitmain Antminer S9j ASIC Miner
قیمت فروش

110,000,000 ریال

84,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین اینوسیلیکون T2 Turbo Innosilicon T2 Turbo Bitcoin ASIC Miner
قیمت فروش

180,000,000 ریال

170,000,000 ریال

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال لجر Nano S Ledger Nano S Cryptocurrency Hardware Wallet
قیمت فروش

139,990,000 ریال

14,000,000 ریال

دستگاه ماینر اینوسیلیکون S11 SiaMaster Innosilicon S11 ASIC Miner
قیمت فروش

190,000,000 ریال

175,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین بیت مین Antminer S9i 14Th Bitmain Antminer S9i 14Th ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

105,000,000 ریال

95,000,000 ریال

پاور دستگاه ماینر بیت مین Antminer APW7 1800W Bitmain Antminer APW7 Power Supply
قیمت فروش

16,000,000 ریال

13,000,000 ریال

دستگاه ماینر اینوسیلیکون D9 DecredMaster Innosilicon D9 DecredMaster ASIC Miner
قیمت فروش

220,000,000 ریال

180,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین بیت مین Antminer S9 Bitmain S9 ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

95,000,000 ریال

80,000,000 ریال

دستگاه ماینر لایت کوین بیت مین Antminer L3 Plus Bitmain Antminer L3 Plus ASIC Litecoin Miner
قیمت فروش

70,000,000 ریال

70,000,000 ریال

دستگاه ماینر اینوسیلیکون A8 Plus CryptoMaster Innosilicon A8 Plus CryptoMaster ASIC Miner
قیمت فروش

177,000,000 ریال

177,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین بایکال Giant-B Baikal Giant-B ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

158,000,000 ریال

158,000,000 ریال

دستگاه ماینر بایکال BK-N Plus Baikal BK-N Plus ASIC Miner
قیمت فروش

59,500,000 ریال

59,500,000 ریال