تجهیزات ماینینگ

لیست قیمت تجهیزات ماینینگ

کارت گرافیک ماینینگ ایسوس MINING-RX470-4G Asus MINING-RX470-4G VGA
قیمت فروش

21,000,000 ریال

21,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین بیت ماین Antminer S9 Bitmain S9 ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

120,000,000 ریال

140,000,000 ریال

دستگاه ماینر لایت کوین بیت ماین Antminer L3 Plus Bitmain Antminer L3 Plus ASIC Litecoin Miner
قیمت فروش

60,000,000 ریال

60,000,000 ریال

دستگاه ماینر بیت کوین ایبیت E9 Ebit E9 ASIC Bitcoin Miner
قیمت فروش

80,000,000 ریال

80,000,000 ریال