آی تی بازار

آی سی

مقایسه قیمت آی سی در 21 برند

آی سی آنالوگ دیوایسز ADM3485
110,000تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفیننئون IRF5801
50,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس TSB43AA82
1,000,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ای دی تی 74FCT3244ASOG
70,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX706
330,000تومان
1 فروشگاه
آی سی آن سمیکنداکتور NC7SZU04M5X
35,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس MAX211
190,000تومان
1 فروشگاه
236آی سی