آی سی

مقایسه قیمت آی سی در 19 برند

آی سی اینفیننئون IRF5801
50,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX293
340,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ای دی تی 74FCT3244ASOG
70,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس OPA235
229,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس MAX208
120,000تومان
1 فروشگاه
آی سی آن سمیکنداکتور NC7SZU04M5X
35,000تومان
1 فروشگاه
236آی سی