قیمت آی سی اینفینئون (روز 29 خرداد)

مقایسه قیمت آی سی اینفینئون و 27 برند دیگر

آی سی اینفینئون IRF5801
50,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون IRF7413
28,500 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون PEF2256HV2.2
200,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون PEB 2466 H V2.2
570,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون PEB 3265 H V1.5
170,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون PEB22554HTV1.3
350,000 تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفینئون IRF7319TRPB
25,000 تومان
1 فروشگاه
7 آی سی اینفینئون