فروش سوئیچ شبکه کابل شبکه قیمت کابل فیبر نوری انواع رک شبکه

برق و الکترونیک

لیست قیمت برق و الکترونیک

کیف ابزار شبکه Tool Bag
قیمت فروش

1,350,000 ریال

1,100,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز ولوسیتی VRU2500 2.5KVA Velocity Single Phase Online Rackmount UPS
قیمت فروش

61,000,000 ریال

18,500,000 ریال

چراغ مطالعه هوشمند شیائومی Xiaomi Mi Smart LED Lamp
قیمت فروش

2,520,000 ریال

2,000,000 ریال

باتری نیم قلمی آلکالاین شیائومی Rainbow ZI7 AAA Xiaomi Battery
قیمت فروش

220,000 ریال

170,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 2KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

34,335,000 ریال

34,335,000 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 10KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

160,448,000 ریال

160,448,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 1KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

18,203,000 ریال

18,203,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 3KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

19,402,000 ریال

19,402,000 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 4KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

36,000,000 ریال

36,000,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 1KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

9,810,000 ریال

9,810,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد Smart 600VA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

3,956,700 ریال

3,956,700 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد Smart 800VA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

4,796,000 ریال

4,796,000 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 1KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

16,500,000 ریال

16,500,000 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 1.4KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

18,200,000 ریال

18,200,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 1KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

19,402,000 ریال

19,402,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 300KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

2,366,608,000 ریال

2,366,608,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 10KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

76,964,900 ریال

76,964,900 ریال

یو پی اس آنلاین 3 فاز به تکفاز هیراد UOSHR31 6KVA Hirad Three to Single Phase Online UPS
قیمت فروش

124,914,000 ریال

124,914,000 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 2KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

24,000,000 ریال

24,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 10KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

254,842,000 ریال

254,842,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 2KVA 7A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

17,985,000 ریال

17,985,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 1.4KVA 18A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

16,895,000 ریال

16,895,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHR 1.4KVA 7A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

15,042,000 ریال

15,042,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 20KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

288,305,000 ریال

288,305,000 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 3KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

31,000,000 ریال

31,000,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 4KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

28,340,000 ریال

28,340,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHRRK 2KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

19,075,000 ریال

19,075,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد Smart 2KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

15,260,000 ریال

15,260,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 3KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

31,719,000 ریال

31,719,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 5KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

32,700,000 ریال

32,700,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 2KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

28,830,500 ریال

28,830,500 ریال

اینورتر تک فاز هیراد INV-A11 5KVA Hirad single Phase Inverter
قیمت فروش

40,000,000 ریال

40,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین سه فاز هیراد UOSHR33 30KVA Hirad Three Phase Online UPS
قیمت فروش

330,924,000 ریال

330,924,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHRRK 1.4KVA 7A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

16,132,000 ریال

16,132,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 4KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

27,250,000 ریال

27,250,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو هیراد ULSHRRK 1KVA 7A Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

12,000,000 ریال

12,000,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 3KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

36,297,000 ریال

36,297,000 ریال

یو پی اس لاین اینتراکتیو تک فاز هیراد ULSHR 6KVA Hirad Single Phase Line Interactive UPS
قیمت فروش

43,600,000 ریال

43,600,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHRRK11 10KVA Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

81,968,000 ریال

81,968,000 ریال

یو پی اس آنلاین تک فاز هیراد UOSHR11 6KVA 7A Hirad Single Phase Online UPS
قیمت فروش

68,942,500 ریال

68,942,500 ریال