آی سی

مقایسه قیمت آی سی در 19 برند

آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX293
340,000تومان
1 فروشگاه
آی سی آن سمیکنداکتور MC33039
62,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس MAX208
120,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس LM224
20,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس OPA235
229,000تومان
1 فروشگاه
آی سی سونی CXD8505AQ
960,000تومان
1 فروشگاه
آی سی MC2110HGNTR
60,000تومان
1 فروشگاه
آی سی فری اسکیل MPC855TZQ50D4
600,000تومان
1 فروشگاه
236آی سی