آی تی بازار

صدرا افق

برای مشاهده اطلاعات کامل فروشنده، به حساب کاربری خود وارد شوید.
ﻣﺴﻌﻮد وﻫﺎﺑﯽ
سیده زینب علی کیا
مازندران، قائم شهر، میدان امام خمینی (ره)، مجتمع تجاری الماس، واحد 45
01142219906
فعال
ﻓﺮوش بی سیم و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻓﺮوش دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﮐﺮﮐﺮه و درب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪه و ﻓﺮوش ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ، و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی دزدﮔﯿﺮ اﻣﺎﮐﻦ،شماره تماس01142219906-02166425541

قیمت کالاهای صدرا افق

بروزترین محصولات فروشگاه صدرا افق

ارتباط با فروشگاه صدرا افق