خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

قیمت سوئیچ سیسکو و روتر سیسکو و سوئیچ پلنت شبکه

سوئیچ شبکه

لیست قیمت سوئیچ شبکه

سوئیچ شبکه هایک ویژن 12 پورت DS-3E1310P-E HikVision DS-3E1310P-E Web-managed PoE Switch
قیمت فروش

8,810,000 ریال

8,810,000 ریال

سوئیچ شبکه هایک ویژن 18 پورت DS-3E0318P-E HikVision DS-3E0318P-E Unmanaged PoE Switch
قیمت فروش

21,220,000 ریال

16,550,000 ریال

سوئیچ روتر میکروتیک CRS109-8G-1S-2HnD-IN Mikrotik Cloud Router Switch
قیمت فروش

6,690,000 ریال

4,650,000 ریال

سوئیچ روتر میکروتیک CRS112-8G-4S-IN Mikrotik Cloud Router Switch
قیمت فروش

12,000,000 ریال

5,200,000 ریال

سوئیچ شبکه هایک ویژن 9 پورت DS-3E0109P-E HikVision DS-3E0109P-E Unmanaged PoE Switch
قیمت فروش

9,900,000 ریال

7,710,000 ریال

سوئیچ شبکه تی پی لینک 48 پورت TL-SF1048 TP-Link Switch
قیمت فروش

7,590,000 ریال

7,590,000 ریال

سوئیچ شبکه هایک ویژن 20 پورت DS-3E1318P-E HikVision DS-3E1318P-E Web-managed PoE Switch
قیمت فروش

19,840,000 ریال

19,840,000 ریال

سوئیچ شبکه هایک ویژن 26 پورت DS-3E0326P-E HikVision DS-3E0326P-E Unmanaged PoE Switch
قیمت فروش

27,890,000 ریال

27,890,000 ریال

Switch 24 Port Cisco WS-C2950T-24 سوئیچ 24 پورت سیسکو سی 2950
قیمت فروش

45,000,000 ریال

2,900,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L Switch Cisco WS-C2960-24TC-L
قیمت فروش

34,000,000 ریال

7,000,000 ریال

سوئیچ سیسکو 48 پورت WS-C2960G-48TC-L Switch Cisco
قیمت فروش

40,000,000 ریال

12,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3548-XL-EN Cisco Switch
قیمت فروش

3,800,000 ریال

3,800,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت Cisco 3750 24TS-S
قیمت فروش

26,000,000 ریال

9,400,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24TS-E1U Cisco Switch
قیمت فروش

92,000,000 ریال

1,900,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L Cisco Switch
قیمت فروش

62,000,000 ریال

3,050,000 ریال

سوئیچ 48 پورت سیسکو Cisco 3560X-48T-S
قیمت فروش

91,000,000 ریال

56,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750-24PS-S Cisco Switch
قیمت فروش

195,000,000 ریال

10,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3750-48TS-E Cisco Switch
قیمت فروش

43,000,000 ریال

11,900,000 ریال

Switch Cisco WS-C2960 24PC-L سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو 2960 - 24 پی اس ال
قیمت فروش

51,000,000 ریال

13,600,000 ریال

Switch Cisco WS-C2960-48TT-L سوئیچ 48 پورت سیسکو 2960 - 48 تی تی ال
قیمت فروش

18,000,000 ریال

3,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3750-48TS-S Cisco Switch
قیمت فروش

224,000,000 ریال

8,950,000 ریال

Switch 24 Port Cisco WS-C2950-24 سوئیچ 24 پورت سیسکو سی 2950
قیمت فروش

3,500,000 ریال

2,450,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3750-48PS-S Used Cisco Switch
قیمت فروش

17,000,000 ریال

9,700,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48TC-L Cisco Switch
قیمت فروش

19,500,000 ریال

8,000,000 ریال

Switch 48 Port Cisco WS-C2950G-48-EI سوئیچ 48 پورت سیسکو سی 2950 جی
قیمت فروش

5,000,000 ریال

3,400,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L Switch Cisco WS-C2960G-24TC-L
قیمت فروش

32,000,000 ریال

1,190,000 ریال

سوئیچ شبکه 8 پورت سیسکو Cisco 2960 8TC-L
قیمت فروش

30,000,000 ریال

7,400,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-S Switch Cisco WS-C2960-24TC-S
قیمت فروش

22,000,000 ریال

10,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750G-24PS-S Used Cisco Switch
قیمت فروش

45,000,000 ریال

12,900,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-CE500G-12TC Cisco Switch
قیمت فروش

50,000,000 ریال

12,000,000 ریال

سوئیچ 24 پورت سیسکو Cisco 2960G 24TC-L
قیمت فروش

32,000,000 ریال

10,000,000 ریال

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو Cisco 3750 48TS-S
قیمت فروش

27,500,000 ریال

8,950,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2950G-24-EI Cisco Switch
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,450,000 ریال

سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو Cisco 3750X 12S-S
قیمت فروش

153,000,000 ریال

101,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960-8TC-L Cisco Switch
قیمت فروش

14,000,000 ریال

7,300,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750E-24TD-S Cisco Switch
قیمت فروش

19,000,000 ریال

15,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750-24TS-S Cisco Switch
قیمت فروش

138,000,000 ریال

9,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3750-48PS-S Cisco Switch
قیمت فروش

39,500,000 ریال

6,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3560E-48PD-E Cisco Switch
قیمت فروش

45,000,000 ریال

32,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3750-24PS-S Cisco Switch
قیمت فروش

251,000,000 ریال

12,500,000 ریال

قیمت سوییچ سیسکو و یو پی اس فاراتل قیمت سرور اچ پی

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت آی پی فون سوئیچ سیسکو خرید مودم و روتر