سوئیچ شبکه میکروتیک

مقایسه قیمت سوئیچ شبکه میکروتیک و 38 برند دیگر

سوئیچ شبکه میکروتیک RB260GS
1,700,000تومان
7 فروشگاه
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM
7,500,000تومان
7 فروشگاه
سوئیچ روتر میکروتیک CRS112-8G-4S-IN
4,500,000تومان
6 فروشگاه
28سوئیچ شبکه میکروتیک

پرسش های متداول سوئیچ شبکه