قیمت سوئیچ شبکه میکروتیک (روز 27 فروردین)

مقایسه قیمت سوئیچ شبکه میکروتیک و 44 برند دیگر

سوئیچ روتر میکروتیک CRS317-1G-16S+RM
28,500,000 تومان
9 فروشگاه
سوئیچ روتر میکروتیک CRS125-24G-1S-RM
13,140,000 تومان
6 فروشگاه
سوئیچ روتر میکروتیک CRS326-24G-2S+RM
10,000,000 تومان
19 فروشگاه
سوئیچ شبکه میکروتیک RB260GS
2,000,000 تومان
7 فروشگاه
40 سوئیچ شبکه میکروتیک

پرسش های متداول سوئیچ شبکه