قیمت سوئیچ شبکه تندا (روز 02 مهر)

مقایسه قیمت سوئیچ شبکه تندا و 43 برند دیگر

سوئیچ شبکه تندا 16 پورت S16
1,050,000 تومان
1 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 8 پورت S108V8
270,000 تومان
2 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 24 پورت TEF1024D
986,000 تومان
4 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 5 پورت S105
225,000 تومان
4 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 16 پورت TEG1016D
2,420,000 تومان
2 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 16 پورت TEG1016G
3,265,000 تومان
1 فروشگاه
سوئیچ شبکه تندا 8 پورت SG108
730,000 تومان
2 فروشگاه
58 سوئیچ شبکه تندا

پرسش های متداول سوئیچ شبکه