ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات شبکه سیسکو و میکروتیک و تجهیزات شبکه دیتالینک

قیمت تجهیرات شبکه میکروتیک و آنتن وایرلس

 قیمت تجهیزات شبکه سیسکو لگراند نگزنس

آنتن و تجهیزات رادیویی

لیست قیمت آنتن و تجهیزات رادیویی

آنتن بی سیم دی لینک D-Link ANT24-1201
قیمت فروش

2,650,000 ریال

2,650,000 ریال

آنتن بی سیم دی لینک D-Link ANT24-2100
قیمت فروش

7,790,000 ریال

7,790,000 ریال

آنتن بی سیم دی لینک D-Link ANT24-0700
قیمت فروش

2,000,000 ریال

1,160,000 ریال

آنتن بی سیم دی لینک D-Link ANT24-0802
قیمت فروش

660,000 ریال

660,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTsq5nD Mikrotik SXTsq Lite5 Wireless Radio
قیمت فروش

6,900,000 ریال

2,100,000 ریال

رادیو انجنیوس EnStation5 EnGenius Wireless Bridge
قیمت فروش

3,600,000 ریال

3,600,000 ریال

Radio Mikrotik RB922UAGS5HPacDNM
قیمت فروش

18,500,000 ریال

3,150,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-5HPnD-OUT Mikrotik BaseBox 5 Wireless Radio
قیمت فروش

10,900,000 ریال

3,000,000 ریال

آنتن انجنیوس SA5315 EnGenius Antenna
قیمت فروش

11,550,000 ریال

10,200,000 ریال

آنتن انجنیوس SA2216 EnGenius Antenna
قیمت فروش

16,500,000 ریال

8,450,000 ریال

رادیو انجنیوس EnStationAC EnGenius Wireless Bridge
قیمت فروش

4,900,000 ریال

4,900,000 ریال

آنتن انجنیوس SA2312 EnGenius Antenna
قیمت فروش

11,550,000 ریال

9,200,000 ریال

Radio Mikrotik RB912UAG5HPnDOUT
قیمت فروش

18,000,000 ریال

2,850,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-AC Outdoor Radio UniFi Ubiquiti UAP-AC Outdoor
قیمت فروش

16,000,000 ریال

10,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGroove52HPn Mikrotik Groove 52 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

1,850,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-LR Radio UniFi Ubiquiti UAP-LR
قیمت فروش

11,800,000 ریال

3,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,360,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT Mikrotik QRT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

21,700,000 ریال

1,300,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSEXTANTG-5HPnD Mikrotik SEXTANT G Wireless Radio
قیمت فروش

20,000,000 ریال

3,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn Mikrotik Metal 5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,200,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBGrooveA-52HPn Mikrotik GrooveA 52 Wireless Radio
قیمت فروش

8,800,000 ریال

2,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921GS-5HPacD-19S Mikrotik mANTBox 19s Wireless Radio
قیمت فروش

15,000,000 ریال

1,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD-XL Mikrotik LHG XL HP5 Wireless Radio
قیمت فروش

9,680,000 ریال

3,620,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5HPnD Mikrotik LHG HP5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,000,000 ریال

510,000 ریال

Radio Mikrotik RBSXTG5HPnDSAr2
قیمت فروش

10,500,000 ریال

3,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB921UAGS-5SHPacD-NM Mikrotik NetMetal 5SHP Wireless Radio
قیمت فروش

18,900,000 ریال

1,590,000 ریال

آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758BKT-C Wireless Antenna Kenbotong
قیمت فروش

3,000,000 ریال

2,600,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnDr2 Mikrotik SXT 5 Wireless Radio
قیمت فروش

8,200,000 ریال

2,200,000 ریال

رادیو یونیفای یوبیکویتی UAP-PRO Radio UniFi Ubiquiti
قیمت فروش

13,000,000 ریال

7,800,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHG-5nD Mikrotik LHG 5 Wireless Radio
قیمت فروش

41,800,000 ریال

2,400,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBDynaDishG-5HacD Mikrotik DynaDish 5 Wireless Radio
قیمت فروش

23,000,000 ریال

1,100,000 ریال

آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758P6Ax2 Wireless Antan Kenbotong TDJ-5758P6Ax2
قیمت فروش

127,000,000 ریال

5,700,000 ریال

رادیو وایرلس یوبیکویتی لایت بیم LBE-M5-23 Ubiquiti LiteBeam Wireless Radio
قیمت فروش

6,000,000 ریال

2,200,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RB912UAG-2HPnD-OUT Mikrotik BaseBox 2 Wireless Radio
قیمت فروش

8,500,000 ریال

2,800,000 ریال

آنتن وایرلس کنبوتونگ TDJ-5758P9Ax2 Wireless Antenna Kenbotong
قیمت فروش

29,500,000 ریال

7,500,000 ریال

آنتن دیش کنبوتونگ TDJ-5800SPL9 Kenbotong Dish Antenna
قیمت فروش

5,000,000 ریال

1,600,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBLHGG-5acD Mikrotik LHG 5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

7,950,000 ریال

4,000,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPacD Mikrotik SXT 5 ac Wireless Radio
قیمت فروش

12,400,000 ریال

3,500,000 ریال

رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2 Mikrotik SXT SA5 Wireless Radio
قیمت فروش

12,200,000 ریال

2,900,000 ریال

آنتن انجنیوس SA5219 EnGenius Antenna
قیمت فروش

17,640,000 ریال

8,500,000 ریال

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری