نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

Pades Store Accounting Software

نقد و بررسی نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

نرم افزار حسابداری پادس سری اسفند نسخه 5323 یک نرم افزار تک کاربره شبکه داخلی دو کلاینت است که دارای تمامی امکانات نسخه کلاسیک مدل 5322 را که شامل ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻻ ، ﺻﺪور اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش از خرید ، ﺻﻮرت ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص و غیره می باشد را دارد و همچنین دارای ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻮردی مناسبتی و تبلیغاتی می باشد. از این نرم افزار حسابداری در فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها و مغازها نیز استفاده می شود و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﺑﺎ رﯾﺰ ﮐﺎﻻ را ارئه می دهد.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پادس اسفند تحت شبکه نسخه 5323

مشخصات فنی نرم افزار حسابداری فروشگاهی پادس اسفند تحت شبکه نسخه 5323:

 • ﺻﺪور اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش از خرید
 • ﺻﻮرت ﺑﺪﻫﮑﺎران و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎص
 • ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺎﻻ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰارﺷﺎت
 • ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 • ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﺑﺎ رﯾﺰ ﮐﺎﻻ
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺴﯿﺮ
 • ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ (ﻧﻘﺪی)
 • ﭼﺎپ ﺑﺎرﮐﺪ (ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ پرینتر لیزری)
 • ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﻮردی مناسبتی و تبلیغاتی
 • ﮔﺰارﺷﺎت ﺟﺎﻣﻊ

پرسش های متداول نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

روش خرید نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه

شما می توانید جهت خرید نرم افزار حسابداری پادس فروشگاهی اسفند 5323 شبکه به دو روش اقدام نمایید:

 1. خرید از فروشگاه های اینترنتی
 2. خرید حضوری و تلفنی از فروشگاه های فیزیکی بازار
قبل از خرید نرم افزار حسابداری پادس، به اصالت و گارانتی کالا دقت کنید.
سایت آی تی بازار هیچگونه مبلغی را به عنوان کمیسیون فروش از فروشگاه های معرفی شده دریافت نمی کند و تمامی خدمات آی تی بازار برای خریداران رایگان است. درآمد آی تی بازار صرفا از محل تبلیغات فروشگاه ها تامین می شود.
با مطالعه راهنمای خرید امن، با خیال آسوده معامله کنید.