قیمت رک و متعلقات رک بدون برند (روز 30 اردیبهشت)

مقایسه قیمت رک و متعلقات رک بدون برند و 40 برند دیگر

رک دیواری 3 یونیت عمق 39
961,000 تومان
1 فروشگاه
رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 عرض 80
14,000,000 تومان
1 فروشگاه
پاور ماژول رک 7 پورت
255,000 تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 37 یونیت عمق 60
10,900,000 تومان
1 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 45
1,750,000 تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 2 یونیت عمق 40
450,000 تومان
1 فروشگاه
رک ایستاده 22 یونیت عمق 80
6,800,000 تومان
1 فروشگاه
رک ایستاده 18 یونیت عمق 60
4,500,000 تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 14 یونیت عمق 60
4,000,000 تومان
1 فروشگاه
رک دیواری 6 یونیت عمق 32
1,100,000 تومان
3 فروشگاه
رک ایستاده 17 یونیت عمق 100
8,000,000 تومان
1 فروشگاه
پاور ماژول رک 5 پورت
350,000 تومان
1 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 60
1,600,000 تومان
2 فروشگاه
پاور ماژول رک 6 پورت
350,000 تومان
1 فروشگاه
رک ایستاده 37 یونیت عمق 80
11,200,000 تومان
1 فروشگاه
رک ایستاده 32 یونیت عمق 100
12,000,000 تومان
1 فروشگاه
پاور ماژول رک 8 پورت
240,000 تومان
9 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 100
550,000 تومان
2 فروشگاه
فن رک 12x12 220V
180,000 تومان
3 فروشگاه
رک ایستاده 42 یونیت عمق 60
12,850,000 تومان
1 فروشگاه
رک دیواری 7 یونیت عمق 45
780,000 تومان
4 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 60
350,000 تومان
2 فروشگاه
رک دیواری 12 یونیت عمق 60
2,000,000 تومان
5 فروشگاه
134 رک و متعلقات رک بدون برند