قیمت رک و متعلقات رک بدون برند (روز 13 مهر)

مقایسه قیمت رک و متعلقات رک بدون برند و 43 برند دیگر

سینی ثابت رک عمق 80
500,000 تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 6 یونیت عمق 35
1,650,000 تومان
2 فروشگاه
رک دیواری 7 یونیت عمق 45
1,890,000 تومان
5 فروشگاه
رک ایستاده 22 یونیت عمق 100
5,500,000 تومان
1 فروشگاه
پاور ماژول رک 8 پورت
223,000 تومان
14 فروشگاه
رک ایستاده 32 یونیت عمق 100
10,400,000 تومان
1 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 100
800,000 تومان
2 فروشگاه
بلنک پنل رک 3 یونیت
40,000 تومان
2 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 60
600,000 تومان
4 فروشگاه
فن رک 12x12 220V
180,000 تومان
5 فروشگاه
بلنک پنل رک 2 یونیت
30,000 تومان
2 فروشگاه
رک دیواری 12 یونیت عمق 60
2,000,000 تومان
5 فروشگاه
رک ایستاده 27 یونیت عمق 60
7,250,000 تومان
1 فروشگاه
پاور ماژول رک 3 پورت
155,000 تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 42 یونیت عمق 60
12,765,000 تومان
1 فروشگاه
135 رک و متعلقات رک بدون برند