آی تی بازار

رک و متعلقات رک بدون برند

مقایسه قیمت رک و متعلقات رک بدون برند و 40 برند دیگر

پاور ماژول رک 8 پورت
220,000تومان
8 فروشگاه
رک دیواری 12 یونیت عمق 60
1,292,000تومان
6 فروشگاه
رک دیواری 7 یونیت عمق 45
700,000تومان
6 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 45
930,000تومان
5 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 60
190,000تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 6 یونیت عمق 45
620,000تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 6 یونیت عمق 32
740,000تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 60
1,070,000تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 22 یونیت عمق 100
4,702,000تومان
2 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 40
160,000تومان
2 فروشگاه
سینی متحرک رک عمق 100
320,000تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 18 یونیت عمق 60
2,150,000تومان
2 فروشگاه
رک دیواری 3 یونیت عمق 39
480,000تومان
2 فروشگاه
رک ایستاده 21 یونیت عمق 60
2,280,000تومان
2 فروشگاه
112رک و متعلقات رک بدون برند