آی تی بازار

رک و متعلقات رک بدون برند

مقایسه قیمت رک و متعلقات رک بدون برند و 62 برند دیگر

پاور ماژول رک 8 پورت
125,000تومان
9 فروشگاه
رک دیواری 7 یونیت عمق 45
650,000تومان
9 فروشگاه
رک دیواری 12 یونیت عمق 60
1,090,000تومان
8 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 45
780,000تومان
6 فروشگاه
بلنک پنل رک 2 یونیت
22,900تومان
4 فروشگاه
رک دیواری 4 یونیت عمق 60
270,000تومان
4 فروشگاه
رک دیواری 6 یونیت عمق 45
490,000تومان
3 فروشگاه
فن رک 12x12 220V
160,000تومان
3 فروشگاه
بلنک پنل رک 1 یونیت
20,000تومان
3 فروشگاه
رک ایستاده 22 یونیت عمق 80
3,400,000تومان
3 فروشگاه
رک دیواری 9 یونیت عمق 60
930,000تومان
3 فروشگاه
سینی ثابت رک عمق 40
115,000تومان
3 فروشگاه
رک ایستاده 18 یونیت عمق 60
1,550,000تومان
3 فروشگاه
بلنک پنل رک 3 یونیت
27,900تومان
3 فروشگاه
رک ایستاده 21 یونیت عمق 60
2,000,000تومان
3 فروشگاه
94رک و متعلقات رک بدون برند