هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دوربین مداربسته Western Digital

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 1TB WD10PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

10,000,000 ریال

2,250,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 2TB WD20PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

12,000,000 ریال

1,950,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 4TB WD40PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

20,300,000 ریال

5,650,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 3TB WD30PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

14,950,000 ریال

4,350,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 8TB WD80PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

47,600,000 ریال

32,500,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 6TB WD60PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

34,000,000 ریال

9,050,000 ریال