هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دوربین مداربسته Western Digital

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 1TB WD10PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

6,000,000 ریال

2,100,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 4TB WD40PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

13,890,000 ریال

5,200,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 2TB WD20PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

7,000,000 ریال

3,200,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 3TB WD30PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

8,200,000 ریال

1,111,111 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 6TB WD60PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

18,800,000 ریال

9,050,000 ریال

هارد دوربین مداربسته وسترن دیجیتال 8TB WD80PURX Western Digital Purple Surveillance HDD
قیمت فروش

28,000,000 ریال

17,900,000 ریال