خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

ترکیب پهنای باند سیم کارت با لود بالانسر و روتر پپلینک

قیمت تجهیزات دیتا سنتر و تجهیزات شبکه

قیمت تجهیزات شبکه میکروتیک و تجهیزات شبکه سیسکو

سوئیچ شبکه سیسکو

لیست قیمت سوئیچ شبکه Cisco

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48FPD-L Switch Cisco WS-C2960-48FPD-L
قیمت فروش

9,800,000 ریال

103,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L Switch Cisco WS-C2960G-24TC-L
قیمت فروش

1,190,000 ریال

32,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24-S Switch Cisco WS-C2960-24-S
قیمت فروش

6,300,000 ریال

24,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-LL Cisco Switch
قیمت فروش

2,000,000 ریال

53,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24 Cisco Switch
قیمت فروش

15,000,000 ریال

30,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48LPS-L Cisco Switch
قیمت فروش

62,000,000 ریال

95,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48FPS-L Cisco Switch
قیمت فروش

69,000,000 ریال

125,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48FPD-L Cisco Switch
قیمت فروش

12,000,000 ریال

148,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-Plus 24PC-L Cisco Switch
قیمت فروش

24,800,000 ریال

54,300,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48PS-L Switch Cisco WS-C2960X-48PS-L 48Port
قیمت فروش

60,000,000 ریال

108,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TD-L Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L 48Port
قیمت فروش

59,500,000 ریال

710,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960C-8TC-L Switch Cisco WS-C2960C-8TC-L 8Port
قیمت فروش

8,300,000 ریال

38,000,000 ریال

ماژول سوئیچ شبکه سیسکو C2960X-STACK Cisco Switch Stacking Module
قیمت فروش

1,550,000 ریال

18,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24PD-L Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L
قیمت فروش

6,080,000 ریال

80,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960-8TC-L Cisco Switch
قیمت فروش

1,100,000 ریال

14,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48TS-LL Switch Cisco
قیمت فروش

34,800,000 ریال

58,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-Plus 24TC-L Cisco Switch
قیمت فروش

8,300,000 ریال

35,800,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960CG-8TC-L Switch Cisco WS-C2960CG-8TC-L
قیمت فروش

8,500,000 ریال

22,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-8TC-S Switch Cisco WS-C2960-8TC-S
قیمت فروش

7,900,000 ریال

21,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960X-48LPD-L Cisco Switch
قیمت فروش

70,000,000 ریال

135,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960XR-24TS-I Cisco Switch
قیمت فروش

46,000,000 ریال

72,990,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-Plus 48PST-L Cisco POE Switch
قیمت فروش

35,000,000 ریال

61,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TD-L Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L 24Port
قیمت فروش

46,800,000 ریال

63,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-48PST-S Switch Cisco WS-C2960-48PST-S
قیمت فروش

39,500,000 ریال

98,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-24TC-L Switch Cisco WS-C2960-24TC-L
قیمت فروش

1,000,000 ریال

19,990,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960-Plus 48TC-L Cisco Catalyst Switch
قیمت فروش

3,450,000 ریال

35,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C2960XR-48TS-I Cisco Switch
قیمت فروش

70,000,000 ریال

75,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960G 8TC-L Cisco Switch
قیمت فروش

9,500,000 ریال

19,000,000 ریال

سوئیچ 8 پورت سیسکو Cisco SF100D-08
قیمت فروش

1,350,000 ریال

21,900,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت SLM248GT Cisco Switch
قیمت فروش

5,400,000 ریال

11,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG500X-24-K9-NA Switch Cisco
قیمت فروش

35,000,000 ریال

36,400,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24 Cisco Switch
قیمت فروش

6,350,000 ریال

14,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3750G-12S-E Cisco Switch
قیمت فروش

14,500,000 ریال

35,000,000 ریال

سوئیچ 8 پورت سیسکو Cisco SF100D-08P-NA
قیمت فروش

4,200,000 ریال

4,850,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت WS-C3750G-24TS-S1U Cisco Switch
قیمت فروش

12,900,000 ریال

35,000,000 ریال

سوئیچ 24 پورت سیسکو Cisco SRW2024P
قیمت فروش

17,000,000 ریال

21,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SRW224G4-K9-EU Switch Cisco
قیمت فروش

6,500,000 ریال

7,600,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 28 پورت SG300-28 Cisco Switch
قیمت فروش

11,950,000 ریال

16,500,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SRW2024-K9-EU Cisco Switch
قیمت فروش

11,900,000 ریال

17,000,000 ریال

سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SRW2008-K9-G5-NOB Switch Cisco
قیمت فروش

6,000,000 ریال

7,750,000 ریال

قیمت آی پی فون سوئیچ سیسکو خرید مودم و روتر

قیمت سوییچ سیسکو و یو پی اس فاراتل قیمت سرور اچ پی

فروش تجهیزات شبکه مخابراتی نمایندگی مودم DSLAM قیمت مودم 4G  قیمت تجهیزات شبکه خرید سوییچ سیسکو

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری

قیمت تجهیزات شبکه قیمت سرور