آی تی بازار

تستر شبکه اکسفو

مقایسه قیمت تستر شبکه اکسفو و 23 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه تستر شبکه اکسفو هستید. جهت مقایسه قیمت تستر شبکه EXFO با سایر برند های تستر کابل شبکه، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-241
15,000,000تومان
8 فروشگاه
قلم فیبر نوری اکسفو FLS-140
13,500,000تومان
7 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-2
75,000,000تومان
6 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-1
75,000,000تومان
6 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-300
15,000,000تومان
6 فروشگاه
پاورمتر فیبر نوری اکسفو FPM-600
9,200,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-200
47,500,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری ایکسفو FTB-500
250,000,000تومان
5 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-400
40,000,000تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو FTB-5800
24,500,000تومان
4 فروشگاه
تستر فیبر نوری اکسفو AXS-110
98,000,000تومان
2 فروشگاه
19تستر شبکه اکسفو