خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری

لیست قیمت کابل فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC MM OM4 2m QK733A HP Fiber Optic Patch Cord Premier Flex
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,300,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC MM OM3 DX 5m HP Fiber Optic Patch Cord AJ836A
قیمت فروش

1,600,000 ریال

1,400,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC OM4 Duplex 1m QK732A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,600,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC OM3 DX 0.5m AJ837A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

2,200,000 ریال

1,700,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC DX OM3 2m AJ835A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

3,000,000 ریال

1,200,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC MM OM4 5m QK734A HP Fiber Patch Cord
قیمت فروش

4,000,000 ریال

1,800,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC DX OM3 0.5m AJ838A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

2,200,000 ریال

2,200,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC OM3 DX 0.5m AJ836A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

3,600,000 ریال

1,300,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری اچ پی LC-LC DX OM3 1m AJ834A HP Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

2,400,000 ریال

1,000,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 12Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

69,000 ریال

3,800 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OM2 LSZH N162.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

47,000 ریال

39,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM OUT Nexans Fiber Optical Cable
قیمت فروش

100,000 ریال

6,800 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OS2 PE N164.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

110,000 ریال

19,000 ریال

کابل فیبر نوری ال اس 12Core OM2 Out LS Fiber Optic Cable
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 12x OS2 LSZH N164.225 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

28,000 ریال

12,000 ریال

کابل فیبر نوری ال اس 24Core SM Out LS Fiber Optic Cable
قیمت فروش

48,000 ریال

48,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UT 24x OS2 LSZH N164.231 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

1,400,000 ریال

35,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM2 PE N162.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

59,000 ریال

40,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC MM OM2 1m N123.5MCA Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

250,000 ریال

100,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N123.4MLY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

420,000 ریال

75,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-SC N122.5CCAX 10m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

350,000 ریال

350,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 12x OM3 PE N165.185 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

300,000 ریال

100,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 8x OM2 PE N162.183 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

46,000 ریال

42,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند FTTH 2Core SM In-Out Fiberland Fiber Optic Drop Cable
قیمت فروش

32,800 ریال

20,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 24Core SM N164.191 Nexans LANmark-OF UC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

230,000 ریال

100,000 ریال

کابل فیبر نوری فایبرلند FTTH 2Core SM Out Fiberland Fiber Optic Drop Cable
قیمت فروش

36,800 ریال

20,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری فایبرلند SC-LC SM Duplex 3m Fibreland Optic Fibre Patch Cord
قیمت فروش

380,000 ریال

370,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس 6Core OM2 N162.182 Nexans LANmark-OF UC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

60,000 ریال

60,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 PE N165.UCPE12B Nexans LANmark-OF UC Fiber Optic Cable
قیمت فروش

160,000 ریال

160,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 24x OM3 LSZH N165.481 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

230,000 ریال

79,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری دلتا LC-LC OM3 Duplex 30m Delta Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

650,000 ریال

650,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس TB 8x OM2 LSZH N162.023 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

120,000 ریال

28,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N123.4MCY Nexans Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

370,000 ریال

50,000 ریال

کابل فیبر نوری نگزنس UC 6x OM2 LSZH N162.472 Nexans LANmark-OF Fiber Optic Cable
قیمت فروش

45,000 ریال

42,000 ریال

کابل فیبر نوری برندرکس 8Core SM Out Brand-Rex Fiber Optic Cable
قیمت فروش

85,000 ریال

85,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 20m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

390,000 ریال

290,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس LC-FC SM Duplex 10m Nexans Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

300,000 ریال

290,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری ایران فایبر SC-LC SM Duplex 3m iranfiber Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

204,000 ریال

204,000 ریال

پیگتیل فیبر نوری ایران فایبر SC-UPC SM 1.5m iranfiber Fiber Optic Pigtail
قیمت فروش

48,000 ریال

48,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری ایران فایبر SC-FC SM Simplex 3m iranfiber Fiber Optic Patch Cord
قیمت فروش

114,000 ریال

114,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران

 

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری