آی تی بازار

سیم و کابل البرز

مقایسه قیمت سیم و کابل البرز و 13 برند دیگر

شما در حال مشاهده کالاهای گروه سیم و کابل البرز هستید. جهت مقایسه قیمت سیم و کابل Alborz با سایر برند های سیم و کابل، روی نام برند مورد نظرتان کلیک نمایید.
کابل افشان البرز 2x2.5
11,000تومان
5 فروشگاه
کابل افشان البرز 2x1
6,000تومان
4 فروشگاه
کابل افشان البرز 2x10
45,000تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x1.5
4,500تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x0.75
2,000تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x2.5
70,000تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x1
3,800تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x4
9,450تومان
4 فروشگاه
کابل افشان البرز 2x4
19,000تومان
4 فروشگاه
کابل افشان البرز 2x0.75
5,000تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x6
13,160تومان
4 فروشگاه
کابل افشان البرز 2x6
27,500تومان
4 فروشگاه
سیم افشان البرز 1x0.5
1,550تومان
3 فروشگاه
سیم ارت افشان البرز 1x4
9,520تومان
3 فروشگاه
کابل افشان البرز 4x6
50,000تومان
3 فروشگاه
کابل افشان البرز 5x10
134,000تومان
3 فروشگاه
کابل افشان البرز 5x1.5
18,000تومان
3 فروشگاه
سیم ارت افشان البرز 1x6
17,500تومان
3 فروشگاه
کابل افشان البرز 5x2.5
28,000تومان
3 فروشگاه
49سیم و کابل البرز