قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا (روز 06 خرداد)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا و 60 برند دیگر

داکت 1 ساده سوپیتا 1077
7,200 تومان
3 فروشگاه
داکت 1.5 ساده سوپیتا 1089
12,000 تومان
2 فروشگاه
ماژول HDMI باریک سوپیتا
110,000 تومان
2 فروشگاه
داکت 2 ساده سوپیتا 1001
17,600 تومان
3 فروشگاه
داکت 2.5 ساده سوپیتا 1002
19,000 تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 80x50 1079
128,000 تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 100x50 1047
150,000 تومان
3 فروشگاه
داکت ساده سوپیتا 25*25
9,500 تومان
1 فروشگاه
داکت ساده سوپیتا 40*40
24,000 تومان
1 فروشگاه
داکت شیار دار سوپیتا 60*80
58,000 تومان
1 فروشگاه
داکت شیار دار سوپیتا 40*80
44,000 تومان
1 فروشگاه
داکت شیار دار سوپیتا 25*60
30,000 تومان
1 فروشگاه
127 تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه