قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا (روز 01 اردیبهشت)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا و 72 برند دیگر

داکت 1 ساده سوپیتا 1077
7,200 تومان
3 فروشگاه
داکت 2.5 ساده سوپیتا 1002
19,000 تومان
3 فروشگاه
داکت 2 ساده سوپیتا 1001
17,600 تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 80x50 1079
128,000 تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 100x50 1047
150,000 تومان
3 فروشگاه
داکت 3 ساده سوپیتا 1040
29,000 تومان
3 فروشگاه
داکت شیار دار سوپیتا 25*60
30,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون تلفن سوپیتا CAT3 50044
37,500 تومان
2 فروشگاه
127 تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه