تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا و 57 برند دیگر

ترانک با درب سوپیتا 80x50 1079
104,000تومان
3 فروشگاه
ترانک با درب سوپیتا 100x50 1047
60,000تومان
2 فروشگاه
داکت 2.5 ساده سوپیتا 1002
11,500تومان
1 فروشگاه
داکت زمینی 5 سفید سوپیتا 1072
29,800تومان
1 فروشگاه
داکت 4 ساده سوپیتا 1061
32,400تومان
1 فروشگاه
کیستون شبکه سوپیتا CAT6 UTP 50042
63,000تومان
1 فروشگاه
داکت 9 ساده سوپیتا 1067
60,000تومان
1 فروشگاه
داکت 1.6 ساده سوپیتا 1082
8,000تومان
1 فروشگاه
داکت 5 ساده سوپیتا 1048
32,000تومان
1 فروشگاه
ترانک سوپیتا 105x50 1130
59,000تومان
1 فروشگاه
112تجهیزات پسیو شبکه سوپیتا

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه