قیمت تجهیزات پسیو شبکه بدون برند (روز 05 خرداد)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه بدون برند و 60 برند دیگر

سوکت شبکه EXW RJ45 CAT6 UTP
5,000 تومان
2 فروشگاه
آچار پانچ کیستون شبکه
235,000 تومان
3 فروشگاه
آچار سوکت زن شبکه OPEN END CAT6
1,150,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون شبکه CAT6 SFTP
68,000 تومان
2 فروشگاه
آچار سوکت زن شبکه HY-210N
550,000 تومان
1 فروشگاه
بست پارچه ای کابل O-25 1.5m 25mm
850,000 تومان
1 فروشگاه
آچار سوکت زن شبکه YB-3468R
490,000 تومان
1 فروشگاه
آچار سوکت زن شبکه 7088
680,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون تلفن CAT3
15,500 تومان
1 فروشگاه
آچار سوکت زن شبکه 7018
680,000 تومان
1 فروشگاه
روکش سوکت شبکه RJ-45 CAT6 & CAT5
2,000 تومان
3 فروشگاه
سوکت شبکه RJ45 CAT6 UTP
2,000 تومان
1 فروشگاه
پیچ و مهره اتاقی SC4
8,500 تومان
1 فروشگاه
براکت ناودانی HB
39,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون تلفن PKS CAT3
16,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون شبکه PKS CAT6 SFTP
145,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون شبکه PKS CAT6 UTP
19,000 تومان
3 فروشگاه
آچار پرس BNC
800,000 تومان
2 فروشگاه
نوار چسب تسا
850,000 تومان
2 فروشگاه
کریمپ حرارتی 6cm
3,000 تومان
5 فروشگاه
روکش سوکت شبکه RJ45 Cat7
2,000 تومان
4 فروشگاه
کوپلر شبکه RJ45 009
12,000 تومان
2 فروشگاه
سوکت شبکه RJ45 CAT6 UTP
2,000 تومان
4 فروشگاه
سوکت شبکه CAT6 UTP مدل 024
1,400 تومان
1 فروشگاه
166 تجهیزات پسیو شبکه بدون برند

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه