آی تی بازار

تجهیزات پسیو شبکه سیسکو

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سیسکو و 74 برند دیگر

کابل سیسکو CAB-SPWR-30CM
1,150,000تومان
7 فروشگاه
براکت سوئیچ سیسکو
120,000تومان
6 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-CU5M
1,100,000تومان
4 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-4X10G-AOC10M
1,500,000تومان
4 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-H40G-ACU7M
10,000,000تومان
3 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 1m QSFP-H40G-CU1M
7,500,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-STK-E-0.5M
750,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-H40G-AOC10M
9,300,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-ACU7M
1,350,000تومان
1 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 5m QSFP-H40G-CU5M
10,500,000تومان
1 فروشگاه
براکت سوئیچ شبکه سیسکو 2960X
100,000تومان
1 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-CONSOLE-USB
950,000تومان
1 فروشگاه
فن سیسکو Ws-c6509-e-fan
5,500,000تومان
1 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 2m QSFP-H40G-CU2M
5,000,000تومان
1 فروشگاه
فن سیسکو Mod-6SHS
1,000,000تومان
1 فروشگاه
28تجهیزات پسیو شبکه سیسکو