آی تی بازار

تجهیزات پسیو شبکه سیسکو

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سیسکو و 104 برند دیگر

کابل سیسکو CAB-SPWR-30CM
750,000تومان
10 فروشگاه
براکت سوئیچ سیسکو
50,000تومان
7 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-CU5M
950,000تومان
4 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-STK-E-0.5M
450,000تومان
4 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-H40G-AOC10M
7,800,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو SFP+ 2m SFP-H10GB-CU2M
750,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-H40G-ACU7M
7,600,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-4X10G-AOC7M
9,800,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-ACU7M
1,100,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-4X10G-AOC10M
11,400,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو STACK-T2-1M
1,900,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP-H40G-AOC5M
6,600,000تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-CONSOLE-USB
240,000تومان
1 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP+ 10m QSFP-H40G-ACU10M
10,000,000تومان
1 فروشگاه
20تجهیزات پسیو شبکه سیسکو