قیمت تجهیزات پسیو شبکه سیسکو (روز 07 اسفند)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه سیسکو و 70 برند دیگر

کابل سیسکو CAB-STK-E-0.5M
2,200,000 تومان
3 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 5m QSFP-H40G-CU5M
3,600,000 تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو QSFP 3m QSFP-H40G-CU3M
2,900,000 تومان
2 فروشگاه
کابل سیسکو CAB-SPWR-30CM
1,150,000 تومان
14 فروشگاه
براکت سوئیچ سیسکو
100,000 تومان
7 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-CU5M
1,300,000 تومان
6 فروشگاه
براکت سوئیچ شبکه سیسکو 2960X
190,000 تومان
3 فروشگاه
کابل سیسکو SFP-H10GB-ACU7M
1,200,000 تومان
2 فروشگاه
28 تجهیزات پسیو شبکه سیسکو

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه