قیمت تجهیزات پسیو شبکه دانوب (روز 30 اردیبهشت)

مقایسه قیمت تجهیزات پسیو شبکه دانوب و 65 برند دیگر

پارتیشن ترانک دانوب
8,000 تومان
4 فروشگاه
داکت ساده دانوب 30x30mm 60m
17,000 تومان
5 فروشگاه
سه راهی ترانک دانوب 80x50 mm
30,000 تومان
1 فروشگاه
سه راهی ترانک دانوب 100x50 mm
23,000 تومان
7 فروشگاه
داکت ساده دانوب 25x40mm 50m
14,500 تومان
3 فروشگاه
زاویه تخت ترانک دانوب 80x50 mm
30,000 تومان
2 فروشگاه
زاویه خارجی ترانک دانوب
25,000 تومان
5 فروشگاه
کیستون شبکه دانوب CAT5e UTP
33,000 تومان
1 فروشگاه
ترانک با درب دانوب 101x50
93,500 تومان
4 فروشگاه
زاویه داخلی ترانک دانوب
25,000 تومان
7 فروشگاه
پریز تلفن پهن دانوب
20,000 تومان
1 فروشگاه
کیستون شبکه دانوب CAT6a STP
118,000 تومان
1 فروشگاه
پارتیشن ترانک دانوب 50P
12,500 تومان
1 فروشگاه
مسدود کننده ترانک دانوب
12,000 تومان
5 فروشگاه
ترانک با درب دانوب 80x50
130,000 تومان
2 فروشگاه
83 تجهیزات پسیو شبکه دانوب

پرسش های متداول تجهیزات پسیو شبکه