آی سی

مقایسه قیمت آی سی در 19 برند

آی سی MC2110HGNTR
60,000تومان
1 فروشگاه
آی سی فری اسکیل MPC855TZQ50D4
600,000تومان
1 فروشگاه
آی سی اینفیننئون IRF5801
50,000تومان
1 فروشگاه
آی سی تگزاس اینسترومنتس TSB43AA82
1,000,000تومان
1 فروشگاه
آی سی آنالوگ دیوایسز ADM3485
110,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ای دی تی 74FCT3244ASOG
70,000تومان
1 فروشگاه
آی سی ماکسیم اینتگریتد MAX706
330,000تومان
1 فروشگاه
236آی سی