قیمت کابل شبکه utp و کابل شبکه sftp و sstp

خدمات شبکه خدمات کابل کشی شبکه داکت کشی و ترانکینگ خدمات فیبر نوری قیمت کابل فیبر نوری

قیمت کابل شبکه CAT6 و CAT5

نمایندگی فروش تجهیزات شبکه نگزنس قیمت محصولات گیگانت لیست قیمت کابل شبکه مسی و فیبر نوری

کابل شبکه

لیست قیمت کابل شبکه

کابل سیسکو CISCO Cable CAB-CONSOLE-RJ45
قیمت فروش

350,000 ریال

140,000 ریال

کابل سیسکو CAB-STACK Cisco Stacking Cable
قیمت فروش

2,000,000 ریال

1,000,000 ریال

مدیاکانورتور فیبر نوری پلنت GT-802S Media Converter Planet
قیمت فروش

18,220,000 ریال

6,100,000 ریال

پچ کورد دی لینک 2 متری NCB-C6UGRYR1 Patch cord NCB-C6UGRYR1 STP CAT6 2M
قیمت فروش

168,000 ریال

120,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat6 STP NCB-C6SGRYR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

21,350,000 ریال

7,423,000 ریال

پچ کورد دی لینک 3 متری NCB-5EUBLUR Patch Cord NCB-5EUBLUR 3M Cat5 UTP
قیمت فروش

155,000 ریال

108,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e UTP NCB-5EUGRYR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

6,370,000 ریال

4,720,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat6 UTP LS NCB-C6UGRYR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

14,750,000 ریال

5,100,000 ریال

پچ کورد دی لینک 5 متری NCB-C6UGRYR1 Patch Cord NCB-C6UGRYR1 5M Cat6 UTP
قیمت فروش

320,000 ریال

237,000 ریال

پچ کورد دی لینک 3 متری NCB-C6UGRYR1 Patch Cord NCB-C6UGRYR1 3M Cat6 UTP
قیمت فروش

218,000 ریال

158,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e STP NCB-5ESBLUR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

15,220,000 ریال

5,399,000 ریال

پچ کورد CAT5 UTP 1.5m Patch Cord
قیمت فروش

23,000 ریال

23,000 ریال

پچ کورد CAT5 UTP 15m Patch Cord
قیمت فروش

118,000 ریال

118,000 ریال

پچ کورد CAT5 UTP 3m Patch Cord
قیمت فروش

26,000 ریال

26,000 ریال

پچ کورد CAT5 UTP 5m Patch Cord
قیمت فروش

43,000 ریال

43,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری 2 متری GETEK Single Mode FC-SC
قیمت فروش

200,000 ریال

200,000 ریال

پچ کورد لگراند Cat6 UTP 1m 051772 Legrand Patch Cord
قیمت فروش

222,000 ریال

55,000 ریال

پچ کورد لگراند Cat6 SFTP 5m 051755 Legrand Patch Cord
قیمت فروش

369,000 ریال

190,000 ریال

پچ کورد فیبر نوری نگزنس SC-LC N123.4CLY2 2m Patch Cord Nexans Single Mode Duplex
قیمت فروش

1,500,000 ریال

73,500 ریال

کابل کنسول سیسکو CAB-CONSOLE-USB-OEM Console Cable Cisco
قیمت فروش

390,000 ریال

60,000 ریال

پچ کورد لگراند Cat6 UTP 0.5m 051771 Patch Cord Legrand
قیمت فروش

140,000 ریال

40,000 ریال

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 0.5m Patch Cord Nexans
قیمت فروش

450,000 ریال

5,000 ریال

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 3m N116.P1A030OK Nexans N116.P1A030OK Patch Cord
قیمت فروش

380,000 ریال

85,000 ریال

پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 1m N116.P1A010OK Nexans N116.P1A010OK Patch Cord
قیمت فروش

85,000 ریال

54,000 ریال

پچ کورد لگراند Cat6 UTP 3m 051774 Legrand Patch Cord
قیمت فروش

370,000 ریال

85,000 ریال

کابل شبکه ان کی تک CAT6 UTP Outdoor 305m NKC6UTPO NKTECH Network Cable
قیمت فروش

12,240,000 ریال

12,240,000 ریال

کابل شبکه ان کی تک CAT6 UTP 100m NKC6UTPI NKTECH Network Cable
قیمت فروش

3,312,000 ریال

3,312,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat6 UTP NCB-C6UGRYR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

10,600,000 ریال

6,140,000 ریال

پچ کورد دی لینک 5 متری NCB-5EUBLUR Patch Cord NCB-5EUBLUR 5M Cat5 UTP
قیمت فروش

210,000 ریال

153,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e UTP NCB-5EUGRYR1-10m D-Link Network Cable
قیمت فروش

463,000 ریال

196,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat6 FTP UV NCB-C6FOBLR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

19,570,000 ریال

9,618,000 ریال

پچ کورد دی لینک 1 متری CAT5E UTP 1m Patch Cord NCB-5EUBLUR1-1
قیمت فروش

82,000 ریال

58,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e SFTP NCB-5ESFGRR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

15,220,000 ریال

7,506,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e UTP NCB-5EUGRYR1-15m D-Link Network Cable
قیمت فروش

590,000 ریال

289,000 ریال

پچ کورد دی لینک 5 متری NCB-5EUGRYR1 Patch Cord NCB-5EUGRYR1 5M
قیمت فروش

205,000 ریال

51,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat6 SFTP NCB-C6SFGRR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

21,360,000 ریال

9,723,000 ریال

کابل شبکه دی لینک Cat5e UTP UV NCB-5EFOBLR-305m D-Link Network Cable
قیمت فروش

12,740,000 ریال

6,796,000 ریال

پچ کورد دی لینک 1 متری NCB-C6UGRYR1 Patch Cord NCB-C6UGRYR1 1M Cat6 UTP
قیمت فروش

114,000 ریال

75,000 ریال

کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.604 Network Cable Nexans
قیمت فروش

6,750,000 ریال

10,000 ریال

مبدل شبکه فیبر نوری Trendnet TFC-110MST
قیمت فروش

3,240,000 ریال

3,100,000 ریال

قیمت تجهیزات شبکه قیمت کابل شبکه مسی قیمت کابل شبکه فیبر نوری لیست قیمت محصولات لگران

 

قیمت تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه

نمایندگی فروش تجهیزات فیبر نوری شهید قندی لیست قیمت کابل شبکه فیبر نوری اجرای پروژه های فیبرنوری