قیمت کابل شبکه نگزنس (روز 27 فروردین)

مقایسه قیمت کابل شبکه نگزنس و 51 برند دیگر

پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 1m
20,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.607
4,880,000 تومان
20 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP 305m N100.617
8,255,000 تومان
9 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 2m
27,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6a F-FTP N100.694G
14,000,000 تومان
4 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.633
4,100,000 تومان
17 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6 UTP LSZH 0.5m
15,000 تومان
12 فروشگاه
70 کابل شبکه نگزنس