قیمت کابل شبکه نگزنس (روز 23 تیر)

مقایسه قیمت کابل شبکه نگزنس و 52 برند دیگر

پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 2m
27,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد نگزنس CAT6 FTP 1m
20,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6a F-FTP N100.694G
14,000,000 تومان
4 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6A F-FTP N100.692G
28,000,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP Outdoor
6,000 تومان
9 فروشگاه
کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP 500m N100.633
4,100,000 تومان
17 فروشگاه
70 کابل شبکه نگزنس