قیمت کابل شبکه کی نت (روز 02 تیر)

مقایسه قیمت کابل شبکه کی نت و 50 برند دیگر

کابل شبکه کی نت CAT6 UTP 305m
7,550,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6 UTP 2m
62,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6 UTP 3m
72,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه کی نت CAT6 SFTP 305m
11,150,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6 UTP 20m
300,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6 UTP 30m
425,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6 UTP 1m
47,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT5 50cm
39,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6e UTP 1m
58,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT5e UTP 50cm
39,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6e UTP 3m
102,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT6e UTP 50cm
39,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد کی نت CAT5 2m
85,000 تومان
1 فروشگاه
41 کابل شبکه کی نت