قیمت کابل شبکه بلدن (روز 13 آذر)

مقایسه قیمت کابل شبکه بلدن و 60 برند دیگر

پچ کورد بلدن CAT6 UTP 3m
30,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 10m
65,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 20m
115,000 تومان
5 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 1m
23,000 تومان
7 فروشگاه
25 کابل شبکه بلدن