آی تی بازار

کابل شبکه بلدن

مقایسه قیمت کابل شبکه بلدن و 101 برند دیگر

کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCA 305m
900,000تومان
12 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 3m
17,600تومان
12 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 UTP CCC 305m
3,200تومان
11 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 5m
24,000تومان
11 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 2m
15,264تومان
11 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 UTP CCA 305m
1,500تومان
10 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 1m
12,900تومان
10 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT6 SFTP CCA 305m
2,450تومان
10 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 10m
29,000تومان
8 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 UTP CCC 305m
2,400تومان
6 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 20m
40,000تومان
6 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 15m
46,000تومان
5 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 SFTP CCA 305m
3,000تومان
4 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT5e 50cm
17,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 30m
90,000تومان
3 فروشگاه
کابل شبکه بلدن CAT5 SFTP 305m CCC
5,000تومان
3 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT5e 20m
10,000تومان
2 فروشگاه
26کابل شبکه بلدن