قیمت کابل شبکه بلدن (روز 29 تیر)

مقایسه قیمت کابل شبکه بلدن و 51 برند دیگر

پچ کورد بلدن CAT6 UTP 30cm
14,000 تومان
8 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 5m
36,000 تومان
7 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 10m
60,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 1m
16,000 تومان
8 فروشگاه
25 کابل شبکه بلدن