قیمت کابل شبکه بلدن (روز 02 تیر)

مقایسه قیمت کابل شبکه بلدن و 50 برند دیگر

پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 20m
127,000 تومان
6 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 5m
36,000 تومان
7 فروشگاه
پچ کورد شبکه بلدن CAT6 UTP 1m
16,000 تومان
8 فروشگاه
پچ کورد بلدن CAT6 UTP 15m
85,000 تومان
4 فروشگاه
25 کابل شبکه بلدن