قیمت کابل شبکه بافو (روز 10 آذر)

مقایسه قیمت کابل شبکه بافو و 60 برند دیگر

پچ کورد بافو CAT6 UTP Flat 10m
519,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 0.3m
40,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 2m
92,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد بافو CAT5 UTP 3m
100,000 تومان
1 فروشگاه
30 کابل شبکه بافو