قیمت کابل شبکه ام ام سی (روز 05 خرداد)

مقایسه قیمت کابل شبکه ام ام سی و 50 برند دیگر

پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 2m
195,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 SFTP LSZH 1m
17,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 5m
190,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 3m
102,000 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT5e UTP 3m
27,900 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 3m
18,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 1m
12,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 2m
15,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 UTP 5m
18,000 تومان
1 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 1m
58,500 تومان
2 فروشگاه
پچ کورد ام ام سی CAT6 U-UTP LSZH 2m
73,000 تومان
2 فروشگاه
کابل شبکه ام ام سی CAT6 UTP 305m
39,000 تومان
1 فروشگاه
کابل شبکه ام ام سی CAT6a SFTP 500m
39,500 تومان
1 فروشگاه
19 کابل شبکه ام ام سی