قطعات کامپیوتر متروکس

لیست قیمت قطعات کامپیوتر Matrox

کارت گرافیک متروکس M9148-E1024LAF Matrox VGA
قیمت فروش

35,805,000 ریال

29,000,000 ریال

کارت گرافیک متروکس C680-E2GBF Matrox VGA
قیمت فروش

40,078,500 ریال

40,078,500 ریال

کارت گرافیک متروکس C900-E4GBF Matrox VGA
قیمت فروش

100,138,500 ریال

100,138,500 ریال

کارت گرافیک متروکس M9128-E1024LAF Matrox VGA
قیمت فروش

15,015,000 ریال

15,015,000 ریال

کارت گرافیک متروکس M9120-E512F Matrox VGA
قیمت فروش

15,015,000 ریال

15,015,000 ریال

کارت گرافیک متروکس M9140-E512LAF Matrox VGA
قیمت فروش

34,072,500 ریال

34,072,500 ریال

کارت گرافیک متروکس M9138-E1024LAF Matrox VGA
قیمت فروش

22,522,500 ریال

22,522,500 ریال

قیمت لپ تاپ دست دوم خرید لپ تاپ دست دوم

فروش تین کلاینت و مینی پی سی خرید زیروکلاینت قیمت مینی پی سی